Eettiset toimintaohjeet

Toimitusjohtajalta

Me proventialaiset työskentelemme yhtenä yhtiönä yhteisen visiomme nollapäästöisyyden mukaisesti. 

Tavoitteemme on, että Proventia on johtava moottori-, työkone- ja ajoneuvoteollisuuden teknologiatoimittaja. Tavoittelemme liiketoiminta-alueidemme hallittua ja kannattavaa kasvua yhdessä nykyisen ja tulevan asiakaskunnan kanssa. 

Saavutamme tavoitteemme, kun saamme Proventialle alamme parhaat osaajat ja pidämme heidät talossa. Toimimme osana nopeasti muuttuvaa ympäristöä, ja se edellyttää eettisesti hyväksyttävien periaatteiden noudattamista kaikessa liiketoiminnassamme. 

Nämä Proventian eettiset toimintaohjeet määrittelevät yhteiset työskentelytapamme ja sen, miten odotamme kaikkien Proventian työntekijöiden toimivan päivittäisessä työssään. Kaikkien proventialaisten tulee huolellisesti tutustua tähän asiakirjaan. 

Proventian ohjesäännöt ja toimintaohjeistukset tukevat ja täydentävät tässä asiakirjassa määriteltyjä eettisiä toimintaohjeita.

Me olemme kaikki vastuussa siitä, että noudatamme eettisiä toimintaohjeitamme kaikessa toiminnassamme. Yhdenkin proventialaisen välinpitämättömyys voi vaarantaa kaikki saavutuksemme. Haluamme jokaisen työntekijämme olevan ylpeä siitä, että hän on työssä Proventialla. 

Meidän tulee ansaita sidosryhmiemme ja ympäröivän yhteiskunnan kunnioitus toimimalla rehellisesti ja vastuullisesti. Edellytämme myös yhteistyökumppaniemme noudattavan vastaavia periaatteita. 

Oulunsalossa 30. tammikuuta 2013
Jari Lotvonen
Toimitusjohtaja
Proventia Group Oyj, Proventia Oy