Eettiset toimintaohjeet

Toimitusjohtajalta

Me proventialaiset työskentelemme yhteisen visiomme mukaisesti yhtenä yhtiönä. 

Tavoitteemme on, että Proventia on johtava moottori-, työkone- ja ajoneuvoteollisuuden teknologiatoimittaja. Tavoittelemme liiketoiminta-alueidemme hallittua ja kannattavaa kasvua yhdessä nykyisen ja tulevan asiakaskunnan kanssa. 

Saavutamme tavoitteemme, kun saamme Proventialle alamme parhaat osaajat ja pidämme heidät talossa. Toimimme osana nopeasti muuttuvaa ympäristöä, ja se edellyttää eettisesti hyväksyttävien periaatteiden noudattamista kaikessa liiketoiminnassamme. 

Nämä Proventian eettiset toimintaohjeet määrittelevät yhteiset työskentelytapamme ja sen, miten odotamme kaikkien Proventian työntekijöiden toimivan päivittäisessä työssään. Kaikkien proventialaisten tulee huolellisesti tutustua tähän asiakirjaan. 

Proventian ohjesäännöt ja toimintaohjeistukset tukevat ja täydentävät tässä asiakirjassa määriteltyjä eettisiä toimintaohjeita.

Me olemme kaikki vastuussa siitä, että noudatamme eettisiä toimintaohjeitamme kaikessa toiminnassamme. Yhdenkin proventialaisen välinpitämättömyys voi vaarantaa kaikki saavutuksemme. Haluamme jokaisen työntekijämme olevan ylpeä siitä, että hän on työssä Proventialla. 

Meidän tulee ansaita sidosryhmiemme ja ympäröivän yhteiskunnan kunnioitus toimimalla rehellisesti ja vastuullisesti. Edellytämme myös yhteistyökumppaniemme noudattavan vastaavia periaatteita. 

Oulunsalossa 30. tammikuuta 2013
Jari Lotvonen
Toimitusjohtaja
Proventia Group Oyj, Proventia Oy

Implementation

The purpose of these ethical guidelines is to document the principles of Proventia´s ways of operating. 

We require all our employees to act in accordance with the guidelines. 

Proventia supports the implementation of the guidelines by effectively communicating their contents to the personnel. 

If the employees have any questions, they can contact their manager or consult other relevant employees of the company, for example. Reporting potential violations of these guidelines will not result in any negative consequences related to work or career to the reporting employee. 

Proventia may take disciplinary action, including and up to termination of employment, if an employee violates the law, regulations or these ethical guidelines or otherwise acts in violation of Proventia´s ways of operating.