Asiakas-, alihankkija- ja toimittajasuhteet

Asiakassuhteet

Asiakkaiden menestys on oman menestyksemme avain. Toimimme maailmanlaajuisesti ja sitoudumme asiakkaisiimme pitkällä aikavälillä niin, että pystymme jatkuvasti paitsi täyttämään myös ylittämään heidän meille asettamansa odotukset. Proventian tavoitteena on olla nykyisten ja uusien asiakkaiden ensisijainen toimittaja. 

Molemminpuolisen luottamuksen edellytyksenä on, että viestintä ja toiminta ovat yhdenmukaisia. Siksi annamme asiakkaille vain todenmukaisia ja oikeita lupauksia.

Edellytämme asiakkaidemme toimivan samalla tavalla.  

Alihankkija- ja toimittajasuhteet

Alihankkijat ja toimittajat ovat olennainen osa koko toimitusketjuamme. Valitsemme heidät huolella objektiivisin perustein, joita ovat laatu, luotettavuus, toimitusvarmuus ja hinta, antamatta henkilökohtaisten syiden vaikuttaa asiaan. Alihankkijoiden ja toimittajien odotetaan noudattavan liiketoiminnassaan kansainvälisiä ihmisoikeuksia sekä ympäristöasioita koskevia säädöksiä ja käytäntöjä. Lisäksi heidän edellytetään toimittajina ja alihankkijoina toimiessaan noudattavan toimintamaiden kansallisia lakeja. 

Edistämme näiden eettisten toimintaohjeiden noudattamista alihankkijoiden ja toimittajien keskuudessa sekä pyrimme seuraamaan heidän toimintaansa tässä suhteessa.