Lakien ja yhteiskunnan sääntöjen noudattaminen

Proventia on sitoutunut noudattamaan kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säännöksiä. Haluamme olla hyvä yrityskansalainen kaikilla toiminta-alueillamme.

Arvostamme avoimuutta ja liiketoiminnan rehellisyyttä ja tiedostamme, että talouden, ympäristön ja yhteiskunnan huomioon ottava toiminta muodostaa kokonaisuutena kestävän liiketoiminnan perustan. 

Koska Proventia toimii eri maissa ja yhtiöllä on toimittajia maailmanlaajuisesti, toimintaamme ei koske ainoastaan kansallinen lainsäädäntö ja sopimukset, vaan myös lukuisat kansainväliset sopimukset ja suositukset. Tärkeimmät Proventian noudattamat kansainväliset julistukset ja yleisopimukset ovat

  • YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus ja YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus
  • YK:n liike-elämän ja ihmisoikeuksien ohjaavat periaatteet
  • ILO:n yleissopimus perusoikeuksista ja työelämän periaatteista
  • OECD:n ohjeet monikansallisille yhtiöille
  • YK:n Global Compact -aloite
  • YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Proventia uskoo, että edistämme yhtiön kilpailukykyä ylläpitämällä  korkeaa yritysvastuun tasoa. Tämän seurauksena toimintaperiaatteemme ylittävät monilta osin lakien ja asetusten asettamat vaatimukset.