Apr 3, 2012

Proventia receives exception for the Swedish Miljözon (environmental zone)

Swedish transport agency (Transportstyrelsen) has granted an exception, according to which vehicles equipped with Proventia’s NOxBUSTER DPF +SCR system can be accepted at vehicle inspection to fulfill environmental zone ( Miljözon) emission regulations and are allowed to enter the  zones until 2012-12-31.

From the beginning of July  the vehicles should get a marking of the retrofitting to the vehicle’s registration certificate at the vehicle inscpection, stating that the vehicle is equipped with NOxBUSTER  DPF + SCR system, and vehicle’s emissions are equivalent to EURO 5.

In Swedish:

Proventia erhåller undantag för svensk miljözon

Transportstyrelsen beviljar nu undantag till fordon som utrustas med Proventia's NOxBUSTER DPF + SCR system. Med undantaget kan man trafikera miljözoner fram till 2012-12-31. Från den 1/7-2012 skall det vara möjligt att sedan besiktiga fordonet och information kommer då föras över på registreringsbeviset att fordonets avgasutsläpp har reducerats till en nivå enligt Euro 5.