PRESS RELEASE

Apr 3, 2012

Proventia receives exception for the Swedish Miljözon (environmental zone)

Swedish transport agency (Transportstyrelsen) has granted an exception, according to which vehicles equipped with Proventia’s NOxBUSTER DPF +SCR system can be accepted at vehicle inspection to fulfill environmental zone ( Miljözon) emission regulations and are allowed to enter the  zones until 2012-12-31.

From the beginning of July  the vehicles should get a marking of the retrofitting to the vehicle’s registration certificate at the vehicle inscpection, stating that the vehicle is equipped with NOxBUSTER  DPF + SCR system, and vehicle’s emissions are equivalent to EURO 5.

In Swedish:

Proventia erhåller undantag för svensk miljözon

Transportstyrelsen beviljar nu undantag till fordon som utrustas med Proventia's NOxBUSTER DPF + SCR system. Med undantaget kan man trafikera miljözoner fram till 2012-12-31. Från den 1/7-2012 skall det vara möjligt att sedan besiktiga fordonet och information kommer då föras över på registreringsbeviset att fordonets avgasutsläpp har reducerats till en nivå enligt Euro 5.