Pakokaasun jälkikäsittelylaitteistojen merkintä rekisteritietoihin

Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi on ohjeistanut katsastajat pakokaasun jälkikäsittelylaitteistojen merkinnästä ajoneuvon rekisteritietoihin.

Keski-Euroopan tiemaksujen ja ympäristövyöhykkeillä liikennöinnin lisäksi myös kotimaisissa julkisen sektorin kuljetushankinnoissa tullaan jatkossa kiinnittämään huomiota ajoneuvon päästötasoon. Monet vanhat autot eivät täytä kuljetusten hankkijan asettamia ympäristövaatimuksia, minkä takia liikennöitsijät päivittävät ajoneuvojaan nykyaikaisilla pakokaasunpuhdistimilla. TraFi on 4.5.2012 ohjeistanut katsastajat, että ajoneuvojen erikoisehtoihin voidaan tehdä merkintä autoon asennetuista pakokaasun jälkikäsittelylaitteista.  Merkintää varten tulee olla jälkiasennuslaitteiden valmistajan puolueettoman tutkimuslaitoksen testiin perustuva todistus sekä asennuksen suorittaneen tahon todistus.

Rekisteritietoihin merkitään seuraava erikoisehto:

Ajoneuvoon on asennettu pakokaasujen puhdistuslaitteet: (tarkka mallinimi tai mallinimet). Valmistajan teettämien puolueettomien testien mukaan päästötaso on alentunut: NOx ( ) % ja pm ( ) %.

Fordonet är försett med utrustning för avgasrening (exakt modellbeteckning/-ar). Objektiva tester som tillverkaren ha låtit göra, visar att utsläppen har minskat: NOx ( ) % och pm ( ) %.

Ajoneuvon rekisteriin merkittävä alkuperäinen päästötaso ei kuitenkaan muutu tämän ohjeen mukaisessa käsittelyssä. Proventian valmistamat pakokaasun puhdistuslaitteet ovat puolueettoman tutkimuslaitoksen (VTT) testaamia, joten niistä on mahdollisuus saada merkintä.