Jälkiasennettavat pakokaasun puhdistimet

Typenoksidit (NOx) ja pienhiukkaset (PM) ovat terveydelle ja ympäristölle haitallisia dieselmoottoreiden päästöjä.  Päästöjen vähentäminen on ajankohtainen asia myös Suomessa. Uudet Euro 6 -luokan ajoneuvot ovat jo lähtökohtaisesti vähäpäästöisiä, mutta vanhemmat ajoneuvot eivät täytä nykyvaatimuksia ja tarjouskilpailujen päästöluokkavaatimuksia. Jo käytössä olevien bussien ja kuorma-autojen moottoreiden päästöt voidaan kuitenkin parantaa jopa Euro 6 -tasolle saakka pakokaasun puhdistusjärjestelmän jälkiasennuksella.

NOxBUSTER DPF SCR
NOxBUSTER City DPF SCR
NOxBUSTER City layout

Bussit puhtaammiksi kustannustehokkaasti

Kaluston uusimiseen verrattuna, jälkiasennus on kustannuksiltaan ylivoimaisesti edullisempi vaihtoehto: Yhden uuden ajoneuvon hinnalla voidaan päivittää noin 20 bussin pakokaasujärjestelmät. Tehokkaan pakokaasun puhdistimen asentaminen tuo lisää käyttöikää ajoneuvolle, koska päästöluokan päivittämisen jälkeen ajoneuvo voi osallistua kotimaisiin julkisen sektorin kuljetushankintoihin, missä vaaditaan ajoneuvoilta tiettyä päästöluokkaa. Proventian jälkiasenteiset järjestelmät ovat hyväksyttyjä myös Euroopan ympäristövyöhykkeille sekä LEZ-kaupungeissa (Ruotsin Miljözon-kaupungit, Lontoo, Saksan Umweltzone-kaupungit).

Sopivan puhdistimen valintaan vaikuttaa

  • Ajoneuvon ikä
  • Käyttöympäristö (kaupunkiajoa vai maantieajoa)
  • Päästöluokan korotustavoite