Sähköisten voimalinjojen komponetteja ja järjestelmiä työkoneisiin

Työkoneiden sähköistyminen hybridijärjestelmien yleistyminen työkoneissa vähentää tehokkaasti päästöjä ja auttaa torjumaan ilmastonmuutosta. Proventian visiona on nollapäästöisyys, mikä asettaa korkeat tavoitteet kaikelle toiminnallemme.  Sähköiset ja hybridityökoneet ovat merkittävä askel kohti päästöttömyyttä — ja tätä Proventia haluaa olla edesauttamassa sähköiset voimalinjat -liiketoiminnallaan.

Akkuja hybridityökoneisiin

Sähköiset voimalinjat -liiketoiminnassa painopiste on suuritehoisten akkujen kehittämisessä hybridityökoneisiin. Päästöjen hallinta -liiketoiminnan teknologioiden myötä meille on kertynyt ainutlaatuista osaamista  työkoneiden voimanlähteistä.  Työkoneasiantuntemusta täydentää edelleen sähköajoneuvojen testausjärjestelmäosaaminen. Tämä vahva tausta on mahdollistanut myös työkoneiden sähköisten voimansiirtojärjestelmien ja -komponenttien kehittämisen.

 

Räätälöityjä ratkaisuja

Työkoneita käytetään hyvin monenlaisissa käyttöympäristöissä ja olosuhteissa. Lisäksi erilaiset työtehtävät asettavat vielä konekohtaisesti omia vaatimuksiaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että  työkoneiden voimansiirron sähköistämiseen ei tule olemaan yhtä ainoaa ratkaisua vaan tarvitaan sovelluskohtaista räätälöintiä ja erityisesti työkoneiden suuritehoisten hybridiakkujen haasteiden ratkaisemista. Samalla tavalla räätälöintiä on tarvittu myös työkoneiden päästöjärjestelmien osalta, ja tätä työtä Proventia on tehnyt jo pitkään ja menestyksekkäästi. 

Työkoneiden sähköisten voimansiirron haasteet muistuttavat työkoneiden päästöjärjestelmien haasteita. Päästöjen hallinta-liiketoiminnan kautta tunnemme eri työkonesovellukset ja niiden toimintaympäristöt. Testausjärjestelmäliiketoiminnan kautta tunnemme sähköisten järjestelmien kehittämisen ja testaamisen, mukaan lukien akkutestaus. Proventian omassa testikeskuksessa Oulussa on neljän moottorisolun lisäksi täysikokoisten akkupakettien testaukseen soveltuva akkutestauslaboratorio. Tämä mahdollistaa myös hybridivoimanlähteiden testauksen omassa testikeskuksessamme.