Työkoneiden akkumoduulit

Työkoneiden akkujen kehityksessä keskitymme suuritehoisiin hybridiakkuihin. Akkuja käytetään hyvin erilaisissa sovelluksissa, mistä johtuen akuille on tiettyjä vaatimuksia:

 • Laaja  toimintalämpötilaikkuna (-30 - +55°)
 • Pitkä sykli-ikä
 • Erittäin korkeat purkuvirrat
 • Turvallisuus
 • Laaja ja aidosti käytettävissä oleva kapasiteettialue SOC
 

Akkujen kehitys ja suunnittelu

Proventia kehittää ja valmistaa akkumoduuliratkaisuja, joita voidaan käyttää hybridi-työkonesovelluksissa. Suuritehoiset hybridiakut täytyy suunnitella kompakteiksi paketeiksi. Työkoneen keskimääräinen tehontarve on usein huomattavasti pienempi kuin sen huipputehon tarve. Hybridijärjestelmässä koneen polttomoottoria voidaan pienentää maksimitehokkuuden saavuttamiseksi keskimääräisellä teholla ja sähkötehoa käytetään korkean huipputehon tarpeeseen. Tämä johtaa energiatehokkuuteen ja päästövähennyksiin, sillä hybridivoimansiirto mahdollistaa myös ylimääräisen energian talteenoton.

Tehtävämme on ottaa huomioon työkoneen erilaiset toimintajaksot mitoitettaessa polttomoottoria keskimääräisen tehontarpeen mukaiseksi ja mitoittaa akustot vastaamaan huipputehon kysyntään.

Proventia suunnittelee, testaa, valmistaa ja validoi akkumoduulit täyttämään hybridi-työkoneiden vaatimukset. Tarjoamme valmiita, kompakteja akkujärjestelmiä, jotka perustuvat omaan suurteho-akkuratkaisuumme. Akkujärjestelmät toimitamme  asennusvalmiina asiakkaan tuotantolinjalle.

Me tarjoamme

Täydellisiä yksimoduulisia 48V:n akkumoduuleja

Asennusvalmiita akkujärjestelmiä, jossa kaikki tarvittavat toiminnot yhdessä paketissa

 • Energian varastointi (LTO teknologia)
 • Akun hallintajärjestelmä
 • Kontaktorit, sulakkeet, suodattimet
 • Ulkoiset liitännät kommunikaatiota ja tehoa varten

Useampi moduulisia akkujärjestelmiä suurjännite- ja/tai suurkapasiteettisovelluksiin

Oman akkuratkaisumme  lisäksi pystymme räätälöimään akkumoduuleja asiakkaan tarpeiden mukaan.

MIKSI PROVENTIA?

 • Laaja-alaista osaamista työkonesovelluksista ja niiden toimintaympäristöistä
 • Räätälöintiä joustavasti ja ketterästi
 • Oma huippuluokan testikeskus, jossa myös akkujen  testauslaboratorio
 • 4 polttomoottoritestisolua, jotka mahdollistavat hybriditestauksen