Proventia NOxBUSTER® - Uppgraderingssystem för bussar och lastbilar

Eftermonterade Proventia NOxBUSTER® uppgraderingsystem rengör dieselmotorn från NOx-utsläpp, fina partiklar samt CO- och HC-utsläpp. NOxBUSTER® uppgraderar Euro 2,3,4, tunga fordon till Euro 5 och Euro 4 eller 5 fordon till utsläppsnivå Euro 6. Proventias uppgraderingsystem kan eftermonteras i bussar, lastbilar, plogbilar och sopbilar.

Euro 6 kraven uppfylls.png
NOxBUSTER fungerar med AdBlue.jpg
NOxBUSTER uppgraderar Euro 4 och 5 till Euro 6.jpg
NOxBUSTER installerad i en buss .jpg

Vid årsskiftet 2016-2017 faller de flesta Euro 4 fordon ut ur Miljözon och får inte längre köras in i dessa områden. Det samma gäller för de gemensamma miljökraven för entreprenader, där man också måste ha Euro 5 i känsliga områden. Känsliga områden är inte att likställa med Miljözon utan kan vara var som helst där värdena för de reglerade emissionerna riskerar att överskridas. I många upphandlingar ställs liknande krav eller miljömål också. Detta gör att det mer eller mindre ställs krav för Euro 5. Proventia kan nu erbjuda uppgraderingssystem från Euro 4 till Euro 5 eller 6 och också från Euro 2, 3 eller 4 till Euro 5.

Uppgradering till Euro 6 med Proventia NOxBUSTER® City DPF+SCR

Proventia NOxBUSTER® City DPF+SCR uppgraderar Euro 4/5 tunga fordon till utsläppsstandarden enligt Euro 6. I Sverige får fordonen en märkning i sitt registreringsbevis vid registreringsbesiktningen som visar att fordonet har ett uppgraderat avgasreningssystem och att utsläppsnivåerna överensstämmer med Euro 6. Det innebär att dessa fordon nu får köra i miljözoner utan några restriktioner. Proventias uppgraderingssystem är prisvärd och tillförlitlig lösning för att minska utsläppen: 20 bussar eller lastbilar kan eftermonteras till priset av en ny buss.

Uppgradering till Euro 5  med Proventia NOxBUSTER® DPF +SCR

Proventias integrerade NOxBUSTER® SCR-system (Selective Catalytic Reduction) är ett enkelt sätt att minska NOx-utsläppen. Med hjälp av ett dieselpartikelfilter (DPF) som är integrerat i SCR-systemet rengör systemet NOxBUSTER® dieselmotorn från fina partiklar samt CO- och HC-utsläpp. Genom NOxBUSTER® SCR systemet med dieselpartikelfilter minskar utsläppen från dina Euro 2, 3 och 4 fordon till EURO 5 -gränsvärdena. NOxBUSTER® DPF+ SCR är typgodkända system för uppgradering av tunga fordon.

Proventia NOxBUSTER® and NOxBUSTER® City upgraderar fordon enligt följande

Euro 2,3 och 4   till   Euro 5 (NOxBUSTER® DPF+SCR)
Euro 4 och 5   till   Euro 6 (NOxBUSTER® City DPF+SCR)

Proventia PROCARE™ Drive NOx-övervakningssystemet

 


Proventia NOxBUSTER® uppgraderingssystem kan levereras med Proventia PROCARE™ Drive NOx-övervakningssystemet, som följer upp systemets prestanda dygnet runt alla veckans dagar med hjälp av trådlös GPS- och 3G-teknik, vilket ger information om mängden NOx som släpps ut under fordonets dagliga rutt. Proventia PROCARE™ Drive gör det möjligt för åkerier eller myndigheter att på ett tillförlitligt sätt övervaka mängden NOx som släpps ut och EAT-systemets funktionalitet i realtid.