Prisvärd och tillförlitlig avgasrening

NOxBUSTER® DPF +SCR - avgasreningssystem för tunga fordon

Proventias integrerade NOxBUSTER® SCR-system (Selective Catalytic Reduction) är ett enkelt sätt att minska NOx-utsläppen. Med hjälp av ett dieselpartikelfilter (DPF) som är integrerat i SCR-systemet rengör systemet NOxBUSTER® dieselmotorn från fina partiklar samt CO- och HC-utsläpp. Genom NOxBUSTER® SCR systemet med dieselpartikelfilter minskar utsläppen från dina fordon till EURO 5 eller 6-gränsvärdena.

NOxBUSTER City DPF+SCR layout
NOxBUSTER DPF+SCR minskar partiklar och kväveoxider
NOxBUSTER City DPF+SCR för stadskörning

Hur fungerar NOxBUSTER®?

I SCR-tekniken används lösningen AdBlue® och en katalysator så att kväveoxiderna kan omvandlas till ofarlig kvävgas och vattenånga. SCR-styrenheten övervakar kontinuerligt NOx -halten i avgaserna och doserar en lämplig mängd AdBlue® -lösning för avgasflödet så att NOx -utsläppen minskar.

Vi planerar systemet så att det lämpar sig för det aktuella fordonet och integrerar de nödvändiga komponenterna i systemet: AdBlue®-tankarna och rören samt tilläggsutrustningen, såsom oxidationskatalysatorerna(DOC) eller dieselpartikelfiltren (DPF).

Bevisade resultat i utsläppstester under riktig körning

NOxBUSTER® City har testats enligt WHVC (World Harmonized Vehicle Cycle) med enastående minskningar av mängden NOx, så att EURO 6 -utsläppskraven uppfylls i riktig stadskörning. Utsläppstester under körning med ett portabelt utsläppsmätsystem (PEMS) av en oberoende testorganisation har bekräftat laboratorietesterna.

Specifikationer och fördelar med NOxBUSTER®

  • Stor minskning av NOx även vid låga avgastemperaturer (150–200 ˚C)
  • Fungerar med vanlig AdBlue®, ingen ytterligare utrustning behövs
  • Bättre teknik för ureablandning innebär att mer urea kan sprutas in vid låga temperaturer – inga avlagringar
  • Avancerad isoleringsteknik håller kvar värmen i systemet och ger bättre SCR-funktion
  • Låg yttemperatur, ingen risk att andra känsliga motordelar påverkas
  • Kräver inte något underhål
  • Fungerar vid arktiska temperaturer
  • 20 bussar kan eftermonteras till priset av en ny buss