Fits like Retrofit

Uppgraderingssystem för bussar och lastbilar

Eftermonterade Proventia NOxBUSTER® uppgraderingssystem renar dieselmotorn från NOx-utsläpp, fina partiklar samt CO- och HC-utsläpp. NOxBUSTER® uppgraderar tunga fordon i klass Euro II, III eller IV till Euro V och fordon i klass Euro IV eller V till utsläppsnivå Euro VI. Proventias uppgraderingssystem kan eftermonteras i bussar, lastbilar, plogbilar och sopbilar.

Vid årsskiftet 2020–2021 börjar de nya kraven för Miljözon att gälla och från och med då är det Euro VI som gäller i dessa områden. Liknande regler gäller också för de gemensamma miljökraven för entreprenader. Där kommer Euro V vara det allmänna kravet men i känsliga områden är det Euro VI som gäller. Känsliga områden är inte att likställa med Miljözon utan kan vara var som helst där värdena för de reglerade emissionerna riskerar att överskridas. Även i många upphandlingar ställs liknande krav eller miljömål. Detta gör att det är mer eller mindre obligatoriskt med Euro V eller VI. Proventia kan erbjuda uppgraderingssystem från Euro IV eller V till Euro VI, samt från Euro II, III eller IV till Euro V.

Downloads

Uppgradering till Euro VI

Proventia NOxBUSTER® City DPF SCR uppgraderar tunga fordon i klass Euro IV eller V till utsläppsklass Euro VI. I Sverige får fordonen en markering i sitt registreringsbevis vid registreringsbesiktningen som visar att fordonet har ett uppgraderat avgasreningssystem och att utsläppsnivåerna överensstämmer med Euro VI. Det innebär att dessa fordon nu får köra i miljözoner utan några restriktioner. Proventias uppgraderingssystem är en prisvärd och tillförlitlig lösning för att minska utsläppen: ca 20 bussar eller lastbilar kan eftermonteras till priset av ett nytt fordon.

Uppgradering till Euro V 

Proventias integrerade NOxBUSTER® SCR-system (Selective Catalytic Reduction) är ett enkelt sätt att minska NOx-utsläppen. Med hjälp av ett dieselpartikelfilter (DPF) som är integrerat i SCR-systemet renar systemet NOxBUSTER® dieselmotorns avgaser från fina partiklar samt CO- och HC-utsläpp. Genom NOxBUSTER® SCR-systemet med dieselpartikelfilter minskar utsläppen från dina fordon i klass Euro 2, 3 och 4 till EURO 5-gränsvärdena. NOxBUSTER® DPF SCR är typgodkända system för uppgradering av tunga fordon.

NOxBUSTER® City DPF SCR

Proventias integrerade NOxBUSTER® SCR-system (Selective Catalytic Reduction) är ett enkelt sätt att minska NOx-utsläppen. Med hjälp av ett dieselpartikelfilter (DPF) som är integrerat i SCR-systemet renar systemet NOxBUSTER® dieselmotorns avgaser från fina partiklar samt CO- och HC-utsläpp. Genom NOxBUSTER® SCR systemet med dieselpartikelfilter minskar utsläppen från dina fordon till EURO V eller VI-gränsvärdena.

Hur fungerar NOxBUSTER®?

I SCR-tekniken används lösningen AdBlue och en katalysator så att kväveoxiderna kan omvandlas till ofarlig kvävgas och vattenånga. SCR-styrenheten övervakar kontinuerligt NOx -halten i avgaserna och doserar en lämplig mängd AdBlue-lösning för avgasflödet så att NOx -utsläppen minskar. Vi anpassar systemet så att det lämpar sig för det aktuella fordonet och integrerar de nödvändiga komponenterna i systemet: AdBlue-tankarna och rören samt tilläggsutrustningen, såsom oxidationskatalysatorerna (DOC) eller dieselpartikelfiltren (DPF).

Bevisade resultat i utsläppstester under riktig körning

NOxBUSTER® City har testats enligt WHVC (World Harmonized Vehicle Cycle) med enastående minskningar av mängden NOx, så att EURO VI -utsläppskraven uppfylls i verklig stadskörning. Utsläppstester under körning med ett portabelt utsläppsmätsystem (PEMS) av en oberoende testorganisation har bekräftat laboratorietesterna.

Varför NOxBUSTER®?

 • Rejäl minskning av NOx även vid låga avgastemperaturer (150–200 °C)
 • Fungerar med vanlig AdBlue®, ingen ytterligare utrustning behövs
 • Bättre teknik för ureablandning innebär att mer urea kan sprutas in vid låga temperaturer – inga avlagringar
 • Avancerad isoleringsteknik håller kvar värmen i systemet och ger bättre SCR-funktion
 • Låg yttemperatur, ingen risk att andra känsliga motordelar påverkas
 • Kräver inte något underhål
 • Fungerar vid arktiska temperaturer
 • ca. 20 fordon kan eftermonteras till priset av ett nytt fordon

PROCARE™ Drive NOx-övervakningssystem

Proventia NOxBUSTER® uppgraderingssystem kan levereras med Proventia PROCARE™ Drive NOx-övervakningssystemet, som följer systemets prestanda dygnet runt alla dagar med hjälp av trådlös GPS- och 3G-teknik, vilket ger information om mängden NOx som släpps ut under fordonets dagliga körning. Proventia PROCARE™ Drive gör det möjligt för åkerier eller myndigheter att på ett tillförlitligt sätt övervaka mängden NOx som släpps ut och EAT-systemets funktionalitet i realtid.

Reservdelar från Proventia Parts

Vad du än behöver: en ny DPF, sensor, rör, V-bandsklämma eller fäste, erbjuder Proventia Parts alla originalreservdelar för NOxBUSTER® City- och NoxBUSTER®-system. När du servar ditt NOxBUSTER-system regelbundet och byter ut trasiga delar håller du dina fordon drift och uppfyller de lokala kraven även i framtiden.

Proventia Parts – portal för reservdelar

Visste du att du kan beställa reservdelar från Proventia enkelt på Proventia Parts onlineportal där du kan beställa reservdelar smidigt och enkelt. Med din personliga användarprofil ser du endast de reservdelar ditt system kan behöva. Sprängskiss av varje system med detaljerad beskrivning och produktkoder med prisgaranti så att du alltid beställer rätt del. Dessutom finns det alltid uppdaterad produktdokumentation och underhållsinstruktioner online i portalen.

Varför ska du använda Proventia Parts?

 • Sprängskiss av varje system med detaljerad beskrivning och produktkoder
 • Tidsbesparande, enkel beställningsprocess med ett klick
 • Alltid tillgänglig prissättning
 • Delarna skickas inom högst 48 timmar från att en beställning görs
 • Alltid uppdaterad dokumentation, diagnostisk, underhållsverktyg och manualer
 • Reservdelar som täcks av garantin ska beställas via Proventia Parts också

Om du har ett Proventia NOxBUSTER®-system är Proventia Parts rätt ställe för dig. Kontakta oss nu och börja använda Proventia Parts:

info(at)proventia.com

Vi ordnar allt åt dig och skickar användarnamn och lösenord till dig.

Försäljning och partnerverkstäder

Proventia Emission Control i Sverige

Mattias Franzén
mattias.franzen(at)proventia.com
Tel.  46 70 550 82 37

Proventias partnerverkstäder

Busland AB

Hejargatan  2a
632 29 Eskilstuna
Kontaktperson: Rain Käit
Tel. +46 (0)73 801 67 81
E-mail. rain.kait(at)busland.com

Busmarket Service AB

Lännavägen 64
141 46 Huddinge
Mobil 070 719 1800, Velimir
E-mail. velimir(at)busmarket.com

Patriks Optimering AB

Industrivägen 8
715 31 Odensbacken
Kontaktperson: Patrik Olofsson
Tel. +46 (0)70 605 50 61
E-mail. patrik(at)bdservice.se

Ferrita

Mästaregatan 10
731 24 Köping
Kontaktperson: Micael Ljungström
Tel. 070 545 60 61

Lelu AB

Storgatan 81
933 33 Arvidsjaur
Kontaktperson: Leif Lundberg
Tel. 0960 65 45 54

Pronox AB

Box 229
435 25 Mölnlycke
Kontaktperson: Marcus Söderberg
Tel. 031 724 0140
Mobil 0708 883620
info(at)pronox.nu

EA Verkstad AB

Stålvägen 2,
574 38 Vetlanda
Tel. 00383 52 31 15
Kontaktperson: David Carlsson
E-mail. david.carlsson(at)eaverkstad.se

Malte Månson AB

Svarvarvägen 13
142 50 Skogås
Kontaktperson: Linus Lindholm
Tel. 08-128 446 92

Runstensgatan 1A
582 78 Linköping
Kontaktperson: Ferenc Safian
Tel. 013 190 01 03
ferenc.safian(at)maltemanson.se

Volvo Bussar i Säffle AB

Rekonden
Kontaktperson: Stefan Nilsson
Tel. 076-553 13 65