Visiomme on nollapäästöisyys

Me Proventialla teemme työtä nollapäästöisen tulevaisuuden puolesta. Kehitämme, suunnittelemme ja valmistamme pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmiä ja komponentteja dieselmoottoreihin, työkoneisiin ja raskaisiin ajoneuvoihin, ja tällä tavoin haluamme omalta osaltamme olla mukana ratkaisemassa maailmanlaajuista ilmanlaatuongelmaa. Ja miksi?

Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan 90 % maailman väestöstä hengittää saastunutta ilmaa. Suurimpia ilman saastuttajia ovat liikenne ja erityisesti dieselmoottorit. Dieselmoottoreiden päästöistä pienhiukkaset ja typenoksidit ovat terveydelle vaarallisimpia. Maailmanlaajuiset ilmanlaatuongelmat, tiukemmat päästömääräykset ja typenoksidipäästöihin keskittyminen on lisännyt tehokkaiden pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmien tarvetta. Pakokaasujen puhdistusteknologiat auttavat vähentämään dieselmoottoreiden vaarallisia päästöjä merkittävästi.

Päästöjen hallinta

Proventian päästöjen hallinta -liiketoiminta tarjoaa pakokaasun puhdistusjärjestelmiä valituille asiakassegmenteille: työkoneiden ja -moottoreiden valmistajille OEM-markkinalla ja raskaan liikenteen toimijoille jälkiasennusmarkkinalla.

Proventian OEM-asiakkaat ovat dieselmoottoreiden ja työkoneiden valmistajia, joille yritys kehittää, valmistaa ja toimittaa räätälöityjä pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmiä. Proventia keskittyy työkonemarkkinaan, missä diesel on vielä pitkään käytetyin voimanlähde ja missä päästöjärjestelmät pitää räätälöidä asiakkaan koneisiin sopiviksi. Kokonaisten integroitujen järjestelmien lisäksi Proventia tarjoaa asiakkailleen myös tuotekehitys-, simulointi- ja validointipalveluja.

Proventian jälkiasennusasiakkaita ovat muun muassa joukkoliikenteen operaattorit, joiden liikentees­sä oleviin ajoneuvoihin Proventia tarjoaa tehokkaita pakokaasujen puhdistusjärjestelmiä lähipäästöjen minimoimiseksi. Yhtiön jälkiasennustuotteet on kehitetty toimimaan erityisesti kaupunkiliikenteen haastavissa olosuhteissa. Vaativiin OEM-sovelluksiin kehitetty teknologia ja innovaatiot tukevat vahvasti jälkiasennusjärjestelmien tuotekehitystä.

Päästöjen hallinta