Proventian osakkeet arvo-osuusjärjestelmässä

Proventia Group Oyj:n osakkeet ovat arvo-osuusjärjestelmässä. Arvo-osuusjärjestelmä on osakkeiden ja muiden arvopapereiden sähköinen rekisteri- ja käsittelyjärjestelmä, joka koostuu arvo-osuustileistä ja osakasluetteloista. 

Arvo-osuustilit sisältävät tiedot arvo-osuuksien omistajista, tyypeistä ja määristä. Osakasluettelot ovat julkisia. Arvo-osuusjärjestelmää ylläpitää Euroclear Finland Oy. Arvo-osuusjärjestelmän avulla yhtiön osakastietojen ylläpitäminen on tehokasta ja osakasluettelo on aina ajan tasalla.

Yhteystietojen muutokset

Pyydämme osakkaita ilmoittamaan omalle arvo-osuustilinhoitajalle yhteystietojen muutoksista. Yhtiö ei voi tehdä muutoksia arvo-osuusjärjestelmään osakkaiden puolesta.

Osakkeita koskevat liiketoimet

Pyydämme toimimaan seuraavasti osakkeita koskevien liiketoimien yhteydessä: 

Osakkeita koskevista liiketoimista on laadittava kirjallinen sopimus, johon merkitään osakkeiden siirtäjän (myyjä, lahjanantaja tai muu siirtäjä) ja siirronsaajan (ostaja, lahjansaaja tai muu vastaanottaja) henkilötunnukset tai y-tunnukset, siirtyvien osakkeiden lukumäärä, vastike, sekä muut osapuolten mahdollisesti sopimat ehdot. Sopimus on myös päivättävä.

Kun osakkeiden omistus siirretään, osakkeiden siirtäjän on ilmoitettava seuraavat tiedot omalle tilinhoitajalleen:

  • alkuperäinen sopimus,
  • siirtäjän ja siirronsaajan tilinhoitajien nimet ja arvo-osuustilien numerot (jos nämä tiedot ovat saatavilla jo sopimusta laadittaessa, tulee ne merkitä sopimukseen) ja
  • pyyntö kirjata toteutunut osakkeiden siirto siirtäjän arvo-osuustililtä siirronsaajan arvo-osuustilille.

Osakkeiden siirtäjän on tehtävä hakemus osakkeiden siirron kirjaamisesta siirtäjän tilinhoitajan toimipaikassa. 

Osapuolet voivat halutessaan erikseen valtuuttaa osakkeiden siirtoa koskevassa sopimuksessa siirronsaajan tai kolmannen tahon hoitamaan osakkeita koskevan liiketoimen kirjaamisen ja kirjaamishakemuksen allekirjoittamisen.

Osakkeiden siirrosta tulee maksaa varainsiirtovero veroviranomaiselle määräaikaan mennessä.