Ajoneuvojen jälkiasennukset

Jälkiasennuksella tarkoitetaan jo liikenteessä olevan ajoneuvon tai koneen varustamista tehokkaalla pakokaasun jälkikäsittelyjärjestelmällä. Jälkiasennuksella voidaan luotettavasti vähentää ajoneuvon vaarallisia päästöjä. Proventia tarjoaa maailman johtavia jälkiasennusratkaisuja ajoneuvon päästöluokan korottamiseksi jopa Euro VI -tasolle asti.

Heikko ilmanlaatu ja typenoksidien raja-arvojen ylittyminen ovat pakottaneet useat maat ja kaupungit tekemään nopeita päätöksiä ilmanlaadun parantamiseksi. Suuri osa kaupunkiliikenteen linja- ja kuorma-autoista on edelleen dieselkäyttöisiä, eivätkä ne ole vielä lähelläkään käyttöikänsä loppua. Monet maat ja kaupungit ovat päättäneet myöntää julkisia varoja tukeakseen tehokkaiden pakokaasun jälkikäsittelyjärjestelmien asentamista olemassa oleviin ajoneuvoihin.

Nykyään typenoksidipäästöt ovat suurin huolenaihe. EU:n ilmanlaatudirektiivissä asetetut typpidioksidin (NO2) vuotuiset raja-arvot (40 μg/m3) on ylitetty monien suurten kaupunkien vilkkailla tienvarsialueilla useiden vuosien ajan. Sen vuoksi useissa maissa ja kaupungeissa on ryhdytty toimenpiteisiin NOx -päästöjen vähentämiseksi.

 

Päästöjen vähentämisteknologiat

Sekä autoteollisuus että konevalmistajat ovat käyttäneet SCR-teknologiaa menestyksekkäästi typenoksidien vähentämiseksi uusissa ajoneuvoissa ja työkoneissa. Sama teknologia on osoittautunut tehokkaaksi ja luotettavaksi myös jälkiasennusjärjestelmissä. SCR:n ja DPF:n yhdistelmä, joka vähentää sekä typenoksidi- että pienhiukkaspäästöjä, on markkinoiden tehokkain. Proventia NOxBUSTER® City yhdistää nämä kaksi teknologiaa. NOxBUSTER® Cityn puhdistusteho on erinomainen myös haastavassa hitaassa kaupunkiliikenteessä. Järjestelmän avulla raskaat hyötyajoneuvot täyttävät kaikkein korkeimmat päästöstandardivaatimukset.

Matalapäästöiset alueet

Monet kaupungit ympäri maailmaa ovat ottaneet käyttöön matalapäästöisiä vyöhykkeitä (Low Emission Zone, LEZ) tai ympäristövyöhykkeitä (E-Zones) ilmanlaadun parantamiseksi. Vyöhykkeiden sisällä ajaminen edellyttää, että dieselkoneet ja -ajoneuvot alittavat alueelle asetetut pakokaasupäästötasot. Joillakin matalapäästöisillä vyöhykkeillä ajoneuvoja sakotetaan, jos ne ylittävät vaaditun päästötason.

Päästöluokan korottaminen - nopeaa ja kustannustehokasta

Saastuttavat ajoneuvot voidaan jälkiasentaa tehokkailla pakokaasun jälkikäsittelylaitteilla, esimerkiksi dieselhiukkassuodattimilla ja SCR-järjestelmillä. Lyhyellä aikavälillä jälkiasennus on nopein ja kustannustehokkain tapa parantaa ilmanlaatua ja vähentää suoria ja epäsuoria ympäristö- ja terveyshaittoja sekä taloudellista vahinkoa. Yhden uuden linja-auton hinnalla voidaan jälkiasentaa 20 jo liikenteessä olevaa linja-autoa.

Ajoneuvon alkuperäisestä päästötasosta riippuen Proventia NOxBUSTER® -järjestelmät voivat
korottaa päästöluokkaa jopa Euro VI -tasolle asti.

Me tarjoamme

 • Palkitun NOxBUSTER® City -jälkiasennettavan pakokaasun jälkikäsittelyjärjestelmän
  kaupunkiliikenteeseen
 • Teknologiat ja innovaatiot, jotka mahdollistavat korkeat päästöalenemat myös hitaassa kaupunkiajossa ja matalissa pakokaasulämpötiloissa ilman ylimääräisiä lämmityslaitteita
 • Luotettavat ja helppokäyttöiset järjestelmät lisäpalveluineen - esimerkiksi päästöjen
  seuranta- ja raportointijärjestelmät
 • Asennusvalmiit Euro VI -jälkiasennusjärjestelmät yleisimmille ajoneuvomerkeille ja -malleille

Miksi Proventia?

 • Maailman johtavaa jälkiasennusteknologiaa 20 vuoden kokemuksella
 • Kokemus vaativista OEM-työkonesovelluksista tukee merkittävästi Proventian
  jälkiasennusten tutkimus- ja kehitystyötä
 • Luotettavat ja helppokäyttöiset järjestelmät lisäpalveluineen - esimerkiksi suodattimien
  huolto ja päästöjen seurantajärjestelmä
 • Varmennettu riippumattomissa testauslaboratorioissa
 • Paikallisten viranomaisten hyväksymä

Referenssimme jälkiasennuksista

Pitkä kokemuksemme puhtaan ilman projekteista Aasian ja Yhdysvaltojen suurissa kaupungeissa sekä Euroopan vähäpäästöisillä alueilla on vakiinnuttanut asemamme jälkiasennushankkeiden kansainvälisenä asiantuntijana. Olemme toimittaneet jälkiasennusjärjestelmiä useisiin ilmanlaatuhankkeisiin maailmanlaajuisesti. Jälkiasennettavien pakokaasun jälkikäsittelylaitteiden järjestelmällinen käyttö tekee ajoneuvoista ja koneista ympäristöystävällisempiä ja auttaa saavuttamaan tiukimmatkin päästötasotavoitteet.