Ajoneuvojen jälkiasennukset

Jälkiasennuksella tarkoitetaan jo liikenteessä olevan ajoneuvon tai koneen varustamista tehokkaalla pakokaasun jälkikäsittelyjärjestelmällä. Jälkiasennuksella voidaan luotettavasti vähentää ajoneuvon haitallisia päästöjä. Proventia tarjoaa maailman johtavia jälkiasennusratkaisuja ajoneuvon päästöluokan korottamiseksi jopa Euro VI -tasolle (raskas liikenne) ja Stage V -tasolle (työkoneet) asti.

 

Päästöjen vähentämisteknologiat

Sekä ajoneuvoteollisuus että konevalmistajat käyttävät SCR-teknologiaa menestyksekkäästi typenoksidien vähentämiseksi uusissa ajoneuvoissa ja työkoneissa. Sama teknologia on osoittautunut tehokkaaksi ja luotettavaksi myös jälkiasennusjärjestelmissä. Markkinoiden tehokkain tapa vähentää sekä typenoksidi- että pienhiukkaspäästöjä on SCR:n ja DPF:n yhdistelmä. Proventian NOxBUSTER® yhdistää nämä kaksi teknologiaa. Järjestelmän avulla raskaat hyötyajoneuvot ja työkoneet täyttävät kaikkein korkeimmat päästöstandardivaatimukset.

Raskaan liikenteen jälkiasennukset

Merkittävä osa linja- ja kuorma-autoista on edelleen dieselkäyttöisiä, eivätkä ne ole vielä lähelläkään käyttöikänsä loppua. Monet maat ja kaupungit ovat päättäneet myöntää julkisia varoja tukeakseen tehokkaiden pakokaasun jälkikäsittelyjärjestelmien asentamista olemassa oleviin ajoneuvoihin. Jälkiasennusjärjestelmiä tarvitaan myös käytettäessä uusiutuvia polttoaineita.

Matalapäästöiset alueet

Monet kaupungit ympäri maailmaa ovat ottaneet käyttöön matalapäästöisiä vyöhykkeitä (Low Emission Zone, LEZ) tai ympäristövyöhykkeitä (E-Zones) ilmanlaadun parantamiseksi. Vyöhykkeiden sisällä ajaminen edellyttää, että dieselkoneet ja -ajoneuvot alittavat alueelle asetetut pakokaasupäästötasot. Joillakin matalapäästöisillä vyöhykkeillä ajoneuvoja sakotetaan, jos ne ylittävät vaaditun päästötason.

Työkoneiden jälkiasennukset

Useat julkiset ja yksityiset tarjouskilpailut edellyttävät, että urakoitsijan koneet täyttävät Stage IIIB, IV tai V päästöluokan. Tehokkaan pakokaasun puhdistuslaitteen asentaminen työkoneeseenon hyväksytty ja kustannustehokas tapa vähentää päästöjä ja vastata tarjouskilpailun vaatimuksiin. 

Ratkaisu on jälkiasennusjärjestelmä. Pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmä voidaan asentaa jo käytössä olevaan koneeseen, jolloin päästöt saadaan uusien koneiden tasolle. Koneen päivittäminen on kustannustehokas tapa pidentää sen käyttöikää ja osallistua tarjouskilpailuihin. 

 

Miksi Proventia?

  • Maailman johtavaa jälkiasennusteknologiaa lähes 30 vuoden kokemuksella
  • Kokemus vaativista OEM-työkonesovelluksista tukee merkittävästi Proventian
    jälkiasennusten tutkimus- ja kehitystyötä
  • Luotettavat ja helppokäyttöiset järjestelmät lisäpalveluineen - esimerkiksi suodattimien
    huolto ja päästöjen seurantajärjestelmä
  • Varmennettu riippumattomissa testauslaboratorioissa
  • Paikallisten viranomaisten hyväksymä

Referenssimme jälkiasennuksista

Pitkä kokemuksemme puhtaan ilman projekteista Aasian ja Yhdysvaltojen suurissa kaupungeissa sekä Euroopan vähäpäästöisillä alueilla on vakiinnuttanut asemamme jälkiasennushankkeiden kansainvälisenä asiantuntijana. Olemme toimittaneet jälkiasennusjärjestelmiä useisiin ilmanlaatuhankkeisiin maailmanlaajuisesti. Jälkiasennettavien pakokaasun jälkikäsittelylaitteiden järjestelmällinen käyttö tekee ajoneuvoista ja koneista ympäristöystävällisempiä ja auttaa saavuttamaan tiukimmatkin päästötasotavoitteet.