Proventia PROCARE™ Drive -seurantajärjestelmä

Proventia PROCARE™ Drive on lisäpalveluna tarjottava telematiikkaratkaisu NOxBUSTER® City -järjestelmän toiminnan sekä päästöalenemien jatkuvaan seurantaan. PROCARE ™ Drive on verkkopohjainen työkalu, joka seuraa ajoneuvon pakokaasun jälkikäsittelyjärjestelmän toimintaa sekä erityisesti SCR:ää ja NOx-vähennystuloksia.

PROCARE ™ Drive tarjoaa tietoja muun muassa pakokaasun lämpötiloista ja vastapaineista sekä AdBlue®:n määrästä. Työkalu ilmoittaa mahdollisista DPF:n ja SCR:n huoltotarpeista automatisoiduilla hälytyksillä. Proventia PROCARE ™ Drive on kompakti laite, joka auttaa bussioperaattoreita minimoimaan ajoneuvojen pakokaasujärjestelmiin liittyviä riskejä, ja parantaa päästöjen seurantaa ja raportointia. Kaikki kerätyt tiedot siirretään automaattisesti asiakaskohtaiseen pilvipalveluun, josta tiedonsiirto ja raportointi esimerkiksi viranomaisille on helppoa.

 

Kuinka Proventia PROCARE ™ Drive toimii?

Proventia PROCARE ™ Drive kerää tietoa ajoneuvosta ja päästöjärjestelmän toiminnasta ja välittää tiedot Proventia PROCARE ™ Drive -verkkopalveluun. Voit kirjautua verkkopalveluun internetissä miltä tahansa tietokoneelta, tabletilta tai älypuhelimelta milloin tahansa tarkistaaksesi, kuinka ajoneuvon tai kaluston pakokaasujärjestelmä ja typenoksidien vähennys toimii. Näin helppoa se on!

Miksi PROCARE™ Drive?

 • NOx-aleneman ja pakokaasujärjestelmän online seuranta 24/7
  • Reaaliaikaisesti NOx-, pakokaasulämpötila- ja vastapainedataa
 • Automatisoidut DPF- ja SCR-järjestelmien toimintahälytykset
  • Ilmoittaa DPF:n huoltotarpeista
 • Automaattinen langaton adatan siirto asiakaskohtaiseen pilvipalveluun
  • Kunkin ajoneuvon tai koko kaluston tiedot
  • Helppo raportointi