Proventian testausjärjestelmät

Ajoneuvojen monimutkaistuminen ja uudet energialähteet edellyttävät autoteollisuudelta  edistyneitä tuotekehitys- ja testausratkaisuja. Testausärjestelmäintegraattorina Proventia tarjoaa joustavia, modulaarisia testauslaboratorioita ja -keskuksia avaimet käteen -toimituksena. Modulaarisia testilaboratorioita on saatavissa erilaisiin testaustarpeisiin ja ne ovat integroitavissa myös olemassa oleviin testikeskuksiin. Proventia tarjoaa useita eri variaatioita ja malleja eri testaustarkoituksiin ja tilavaatimuksiin tulevaisuuden testaustarpeet huomioiden. Tällä hetkellä keskitymme sähköistyvän ajoneuvoteollisuuden testausjärjestelmiin, kuten sähkömoottoreiden testaussoluihin, hybridi- ja sähkövoimalinjojen testausratkaisuihin sekä akustojen ja kokonaisten sähköautojen testausjärjestelmiin.

 

Mitä ovat modulaariset testauslaboratoriot ja -keskukset?

Modulaarinen testauslaboratorio koostuu valmiista moduuleista, jotka on helppo kuljettaa ja nopea asentaa paikan päällä. Jokainen testisolu optimoidaan ja integroidaan valitut avainkomponentit huomioiden. Testauslaboratoriot integroidaan usein asiakaskohtaisesti olemassa oleviin testikeskuksiin ja infrastruktuuriin. Modulaariset testilaboratoriot skaalautuvat yhdestä testisolusta monipuolisiksi testikeskuksiksi. Päivitykset, laajennukset ja sijainnin muutokset voidaan tehdä vaiheittain ottamalla uusia testisoluja käyttöön todellisen tarpeen mukaan.

Modulaarinen testikeskus ei aseta päärakennukselle mitään erityisiä vaatimuksia. Proventian testausjärjestelmät ovat luonteeltaan omavaraisia ja sisältävät muun muassa ilmanvaihdon ja lämmityksen. Solujen yhteyteen voidaan rakentaa testisolujen tukipalveluyksiköitä, esimerkiksi valmistelutiloja ja useita testisoluja palvelevia modulaarisia valvomoja. Proventian modulaariset testauslaboratoriot ovat rakennusaika ja kustannukset huomioiden todella tehokkaita esimerkiksi perinteiseen testauslaboratoriorakentamiseen verrattuna.

Tehtaalla valmiiksi varustellut testisolut

Proventian modulaariset testauslaboratoriot  rakennetaan tehtaalla ja käyttöönotto valmistellaan pitkälle jo ennen toimitusta. Proventia suunnittelee jokaisen laitteiston, kaapelin ja putken paikan huolellisesti ja asentaa ne valmiiksi jokaiseen moduuliin. Valmiit moduulit on helppo kuljettaa kaikkialle maailmaan ilman erityisiä kuljetusjärjestelyjä ja nopea kasata solukokonaisuuksiksi.

Avaimet käteen -toimituksena

Proventia on itsenäinen integraattori, joka toimittaa testisolut ja keskukset avaimet käteen -periaatteella. Teemme yhteistyötä suoraan testilaite- ja automaatiojärjestelmätoimittajien kanssa. Näin saamme aina parhaan mahdollisen asiantuntemuksen ja kokemuksen mukaan asiakaskeskusteluihin. Integroimme kaikki laitteet asiakkaan olemassa oleviin puitteisiin. Tapamme toimia tarjoaa asiakkaalle laajimman mahdollisen valikoiman teknologioita, joista löytyy aina paras mahdollinen yhdistelmä, joka vastaa asiakkaan vaatimuksiin ja toiveisiin.
Proventia vastaa koko toimitusprosessista suunnittelusta alihankintaan, komponenttien integrointiin ja moduulien valmistukseen sekä lopulliseen kokoonpanoon asiakkaan tiloissa. Jokaista projektia valvotaan huolellisesti, jotta kaikki projektin osapuolet ovat aina tilanteen tasalla ja aikataulut täsmäävät.

Tekninen asiakastuki

Proventia kouluttaa asiakkaan testisolun päivittäiseen ylläpitoon ja tarjoaa teknistä tukea modulaaristen testisolurakenteiden ja infrastruktuurin kunnossapitoon. Jokainen avainkomponenttivalmistaja ylläpitää ja vastaa omista tuotteistaan ja ratkaisuistaan suoraan asiakkaalle. Tämä minimoi mahdolliset viiveet ja tarjoaa asiakkaalle parhaan mahdollisen tuotetiedon ja -palvelun. Jos asiakas haluaa kokonaisvaltaisempaa keskitettyä palvelua, on Proventia valmis auttamaan.

Miksi Proventian modulaarinen testilaboratorio?

  • Nopeasti ja helposti lisää testauskapasiteettia
  • Mahdollisuus laajentaa ratkaisua vaiheittain
  • Eri testilaitteita ja automaatiota voidaan yhdistää vapaasti
  • Teknisesti optimoitu ja mahdollisimman itsenäinen testaussolu
  • Integroituu olemassa oleviin puitteisiin ja käytäntöihin
  • Joustava ratkaisu, johon on helppo tehdä muutoksia
  • Helposti kuljetettavissa