Kokonaisvaltaista suunnittelupalvelua

Tarjoamme markkinoiden ketterintä, korkeat laatuvaatimukset täyttävää suunnittelupalvelua.  Vaativimpien päästöstandardien saavuttaminen kustannustehokkaasti vaatii vahvaa suunnitteluosaamista sekä viimeisimpiä suunnittelutyökaluja. Me tarjoamme suunnitteluasiantuntemusta, joka auttaa moottori- ja työkonevalmistaja-asiakkaitamme kaikissa päästöjen hallintaan liittyvissä asioissa.

Tarjoamme suunnittelupalveluita päästöstrategioiden konsultoinnista aina komponenttien ja järjestelmien kehittämiseen sekä mekaaniseen suunnitteluun. Yksi vahvuuksistamme on kokonaisvaltainen simulointi.

 

Suunnittelupalvelumme

Päästöjen hallintaan keskittyvää perustutkimusta ja tuotekehitystä

 • Uusien päästöjärjestelmämallien, komponenttien ja teknologioiden käyttöönoton nopeuttaminen mahdollisimman kustannustehokkaasti työkoneiden ja ajoneuvojen tehoa vähentämättä
 • Peruskemian tutkimus
 • Komponenttitutkimus- ja tuotekehitys
 • Moottori- ja konekohtainen tutkimus- ja tuotekehitys

Komponenttien ja EAT-järjestelmien suunnittelu ja kehittäminen

 • Eri komponenttien yhdistäminen EAT-järjestelmämalleiksi, joita voidaan hyödyntää monipuolisesti eri sovelluskohteissa ja käyttöolosuhteissa
 • Yksittäisten komponenttien tuotekehitys ja suunnittelu eri haasteisiin tai EAT-järjestelmän yleisen suorituskyvyn parantamiseksi, esimerkkinä ureasekoittimet ja eristysratkaisut
 • Komponenttien optimointi eri moottoreille ja sovelluksille
 • Komponenttien valinta simuloimalla ja testaamalla komponentteja ja niiden variantteja

Simulaatiot

 • Kokonaisten järjestelmien lujuussimulointi: Staattinen kuormitus ja kestoiän simulointi
 • Kokonaisten järjestelmien virtaussimulointi: Vastapaine, kennojen jakaumat, ruiskutussimulointi
 • Lämpösimuloinnit: Lämpöjännitykset, pintalämpötilat

Simulointi -keskeinen osa tuotekehitysprosessia

Simulointi on keskeinen osa tuotekehitysprosessiamme. Simulointityökalujen avulla voimme mallintaa pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmien toimintaa jo varhaisessa tuotekehitysvaiheessa ja näin nopeuttaa tuotteen suunnittelua. Simulaatiot antavat mahdollisuuden suunnitella ja testata nopeasti erilaisia konsepteja.

Prototyyppien valmistus

 

Kokenut prototyyppien valmistustiimimme toimii tiiviissä yhteistyössä suunnittelu- ja testaustiimiemme kanssa. Nopea ja helppo kommunikointi suunnittelun, prototyyppien valmistuksen sekä testaus- ja validointitiimien välillä on meille ensiarvoisen tärkeää. Näin varmistamme asiakkaan vaatimusten mukaisen ja nopean tuotekehityksen.

Oma protopaja mahdollistaa nopean, kustannustehokkaan ja korkealuokkaisen protojen tuotannon. Sarjatuotannon kustannustehokkuuteen keskitymme jo prototyyppien valmistusvaiheessa. Tiimimme valmistaa myös kokoonpano- ja tarkastusjigejä. Suunnittelijamme työskentelevät läheisessä yhteistyössä protovalmistuksen kanssa, mikä antaa meille mahdollisuuden tehdä nopeita muutoksia protoihin jokaisessa tuotekehitysprosessin vaiheessa. Valmiit osat ja työkalut varmennetaan aina 3D-mittauksilla, ja tuotenäytteiden mukana toimitamme aina myös tarkastusraportin.