Proventian strategia

Yhtiön tavoitteena on olla johtava moottori-, työkone- ja ajoneuvoteollisuuden teknologiatoimittaja valituilla niche-markkinoilla. Yhtiön innovatiiviset ja korkealuokkaiset ratkaisut ja palvelut säästävät ympäristöä ja edistävät terveyttä parantamalla energiatehokkuutta ja alentamalla haitallisia päästöjä.

Yhtiö keskittyy kolmeen liiketoiminta-alueeseen: päästöjen hallinta –liiketoimintaan, lämpöeristeliiketoimintaan ja testausjärjestelmäliiketoimintaan.

1. Päästöjen hallinta -liiketoiminta

  • OEM-liiketoiminnassa yhtiö tarjoaa räätälöityjä pakokaasun puhdistusjärjestelmiä sekä tuotekehitys- ja testauspalveluja moottori- ja työkonevalmistajille
  • Jälkiasennusliiketoiminta tarjoaa puhdistusjärjestelmiä jo liikenteessä olevien hyötyajoneuvojen, kuten linja-autojen ja kuorma-autojen pakokaasujen puhdistukseen.

2. Lämpöeristeliiketoiminta 

  • Yhtiö valmistaa lämpöeristekomponentteja omiin päästöjen hallintajärjestelmiin ja tarjoaa niitä myös muille yrityksille.

3. Testausjärjestelmäliiketoiminta

  • Yhtiö tarjoaa ajoneuvoteollisuuden tarpeisiin modulaarisia testauslaboratorioita ja -keskuksia moottoreiden, voimalinjojen, hybridijärjestelmien ja akustojen testaamiseen
     

Yhtiön strategian keskiössä on teknologinen osaaminen, jota kyetään hyödyntämään synergistisesti eri soveltamisalueilla sekä asiakaskunnissa. Yhtiö ylläpitää alansa parasta osaamista sekä tunnistaa teknologisten murrosten tuomat mahdollisuudet ja uhat. Kehittyvä ja kiristyvä lainsäädäntö tarjoaa yhtiölle uusia liiketoimintamahdollisuuksia. 

Teknologiayhtiönä valmistusstrategiana on valmistaa tuotteet pääsääntöisesti alihankintana lukuun ottamatta teknologian tai toimitusketjun kannalta kriittisiä komponentteja tai kokoonpanoja. Tämä mahdollistaa pääomatehokkuuden sekä ketterän reagoinnin asiakastarpeiden ja markkinoiden muutoksiin.  

Yhtiö tavoittelee liiketoiminta-alueidensa hallittua ja kannattavaa kasvua yhdessä nykyisen ja tulevan asiakaskunnan kanssa.

Laajenevan asiakaskunnan palveleminen merkitsee myös laajempaa maantieteellistä läsnäoloa. 

Yhtiö pyrkii kehittämään innovaatioista uusia liiketoiminta-alueita sekä tutkii jatkuvasti uusia mahdollisia liiketoiminta-alueita perustuen teknologian kehitykseen ja syntyviin asiakastarpeisiin. Mahdolliset teknologia- ja yritysostot ovat osa yhtiön kasvustrategiaa.

Yhtiö suuntaa tutkimuksen ja tuotekehityksen painopistettä dieselteknologiasta hybridi-, sähkö- ja akkuteknologioihin.

Yhtiön arvot ja vastuullisuus ovat keskeinen osa yhtiön jokapäiväistä toimintaa.