Proventian strategia

Yhtiön tavoitteena on olla johtava moottori-, työkone- ja ajoneuvoteollisuuden teknologiatoimittaja. Yhtiön innovatiiviset ja korkealuokkaiset ratkaisut ja palvelut auttavat asiakkaita kehittämään ympäristöä ja ihmisten terveyttä säästäviä tuotteita parantamalla energiatehokkuutta ja vähentämällä haitallisia päästöjä.

Yhtiö keskittyy kahteen liiketoiminta-alueeseen:

Testausjärjestelmät

Yhtiö tarjoaa ajoneuvoteollisuuden tuotekehityksen tarpeisiin modulaarisia testauskeskuksia sähkö- ja hybridiajoneuvojen, niiden voimalinjojen ja akustojen testaamiseen.

Voimalinjojen järjestelmät ja komponentit

Yhtiö tarjoaa työkoneiden ja raskaiden ajoneuvojen voimalinjojen energiatehokkuutta parantavia järjestelmiä ja -komponentteja

  • Päästöjen puhdistusjärjestelmiä
  • Lämpöeristekomponentteja
  • Sähköisiä voimalinjakomponentteja, akustoja ja niiden latausjärjestelmiä

Yhtiön strategian keskiössä on teknologinen osaaminen, jota kyetään hyödyntämään synergistisesti eri soveltamisalueilla sekä asiakaskunnissa. Yhtiö ylläpitää alansa parasta osaamista sekä tunnistaa teknologisten murrosten tuomat mahdollisuudet ja uhat. Kehittyvä lainsäädäntö ja sähköistyvä ajoneuvo- ja työkoneteollisuus tarjoaa yhtiölle uusia liiketoimintamahdollisuuksia. 

Asiakastarpeiden kokonaisvaltainen ymmärtäminen, proaktiivinen asiakaspalvelu ja positiivisen asiakaskokemuksen rakentaminen ovat yhtiön menestyksen perusta.

Yhtiön valmistusstrategiana on keskittyä tuotteiden loppukokoonpanoon ja hyödyntää komponenttien tehokas alihankintavalmistus. Kriittiset komponentit ja kokoonpanot valmistetaan tarvittaessa omassa tuotannossa. Tuotannon ensisijaisena tavoitteena on korkea laatu, kustannustehokkuus, toimitusvarmuus ja ketterä reagointi asiakastarpeiden ja markkinoiden muutoksiin.

Yhtiö tavoittelee liiketoiminta-alueidensa hallittua ja kannattavaa kasvua yhdessä nykyisen ja tulevan asiakaskunnan kanssa.

Laajenevan asiakaskunnan palveleminen merkitsee myös laajempaa maantieteellistä läsnäoloa.

Yhtiö kehittää innovaatioista uusia tuotteita ja ratkaisuja sähköistyvän ajoneuvo- ja työkoneteollisuuden tarpeisiin. Mahdolliset teknologia- ja yritysostot ovat osa yhtiön kasvustrategiaa.

Yhtiön arvot ja vastuullisuus ovat keskeinen osa yhtiön jokapäiväistä toimintaa.