Proventian strategia

Proventian tavoitteena on olla johtava moottori-, työkone- ja ajoneuvoteollisuuden teknologiatoimittaja. Innovatiiviset ja korkealuokkaiset ratkaisumme ja palvelumme auttavat asiakkaitamme kehittämään ympäristöä ja ihmisten terveyttä säästäviä tuotteita parantamalla energiatehokkuutta ja vähentämällä haitallisia päästöjä. Pyrimme aktiivisesti pienentämään omaa hiilijalanjälkeämme ja autamme asiakkaitamme saavuttamaan omat kestävyystavoitteensa.

Keskitymme kahteen liiketoiminta-alueeseen, joissa molemmissa edistämme kestävää kehitystä:

Työkoneiden järjestelmät ja komponentit

Tarjoamme työkoneiden ja raskaiden ajoneuvojen päästöjä vähentäviä ja energiatehokkuutta parantavia järjestelmiä ja -komponentteja

  • Päästöjen puhdistusjärjestelmiä
  • Lämpöeristeitä
  • Akustoja

Testausjärjestelmät

Tarjoamme modulaarisia testauskeskuksia sähköisen ajoneuvoteollisuuden komponenttien ja järjestelmien testaamiseen ja kehittämiseen.

Proventian strategian keskiössä on teknologinen osaaminen, jota hyödynnämme synergistisesti eri soveltamisalueilla sekä asiakaskunnissa. Ylläpidämme alamme parasta osaamista tarjoamalla inspiroivan ja kannustavan työympäristön huipputeknologioiden kehittämiseen. Tunnistamme teknologisten murrosten tuomat mahdollisuudet ja uhat. Kehittyvä lainsäädäntö ja sähköistyvä ajoneuvo- ja työkoneteollisuus tarjoaa Proventialle uusia liiketoimintamahdollisuuksia. 

Asiakastarpeiden kokonaisvaltainen ymmärtäminen, proaktiivinen asiakaspalvelu ja positiivisen asiakaskokemuksen rakentaminen ovat menestyksemme perusta.

Proventian valmistusstrategiana on keskittyä tuotteiden loppukokoonpanoon ja hyödyntää komponenttien tehokas ja vastuullinen alihankintavalmistus. Kriittiset komponentit ja kokoonpanot valmistamme tarvittaessa omassa tuotannossamme. Tuotantomme ensisijaisena tavoitteena on korkea laatu, kustannustehokkuus, toimitusvarmuus ja ketterä reagointi asiakastarpeiden ja markkinoiden muutoksiin kestävyysnäkökohdat huomioiden.

Tavoittelemme liiketoiminta-alueidemme hallittua ja kannattavaa kasvua yhdessä nykyisen ja tulevan asiakaskuntamme kanssa.

Laajenevan asiakaskuntamme palveleminen merkitsee myös laajempaa maantieteellistä läsnäoloa.

Kehitämme innovaatioista uusia tuotteita ja ratkaisuja sähköistyvän ajoneuvo- ja työkoneteollisuuden tarpeisiin. Mahdolliset teknologia- ja yritysostot ovat osa kasvustrategiaamme.

Noudatamme hyvää hallintotapaa, joka perustuu avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen. Kehitämme toimintaamme suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti, ottaen huomioon sidosryhmiemme edut. Eettiset toimintaohjeemme korostavat vastuullisuutta ja rehellisyyttä. Nämä periaatteet ja yhtiön arvot ovat olennainen osa yrityskulttuuriamme ja jokapäiväistä toimintaamme.