SCR ja urean sekoitus

SCR-järjestelmän toimintaa parantaa tehokas urean sekoitus. SCR-teknologiassa käytetään urea-vesiliuosta (DEF / AdBlue®), joka höyrystyessään muodostaa ammoniakkia järjestelmän katalyyttisiin reaktioihin. Erityisesti ilmatonta ruiskutusta käytettäessä urealiuoksella on höyrystymisen aikana taipumus muodostaa saostumia järjestelmään (urean kiteytyminen).

Kiteytymisen estämiseksi tarvitaan tehokas ureasekoitin, jotta kiteytyminen voidaan estää ja ammoniakki jakautuu katalyyttikennolle tasaisesti. Korkeisiin typenoksidin alenematavoitteisiin ei päästä ilman tehokasta ureasekoitinta. Erityisesti tämä koskee koneita, joiden moottoreita käytetään matalalla kuormituksella. Ratkaisu urean sekoitushaasteisiin on Proventia SuperTornado™.

 

Mihin Proventia SuperTornado™ urean sekoitusteknologia soveltuu?

Proventia SuperTornado™ urean sekoitusteknologiaa voidaan käyttää erilaisten urean annostelujärjestelmien kanssa kiteytymisongelmien ratkaisemiseksi ja SCR-suorituskyvyn parantamiseksi. Proventia SuperTornadoa™ voidaan käyttää eri moottorikokoluokissa ja käyttöympäristöissä. Sekoitusteknologia mahdollistaa päästöjärjestelmien suunnittelun aiempaa pienempiin tiloihin.

Miten Proventia SuperTornado™  toimii?

Proventia SuperTornado™ urea-sekoittimessa on kaksi erillistä pyörivää samankeskistä virtausta. Urea ruiskutetaan pyörteen keskelle, missä pienet pisarat höyrystyvät ja suuret pisarat liikkuvat edemmäs kohtaan, jossa kaksi pyörivää virtausta yhdistyvät. Kun pisarat saavuttavat voimakkaamman ulkovirtauksen, virtauksen ja pisaran nopeusero kasvaa, minkä ansiosta höyrystyminen nopeutuu. Proventia SuperTornado™ tehostaa urean höyrystymistä ja sekoittumista, jolloin pakokaasuun voidaan ruiskuttaa enemmän ureaa, myös matalammissa lämpötiloissa. Tehokkaan sekoituksen ansiosta katalyytin toiminta on tehokasta ja alenematavoite saavutetaan helpommin.

Downloads (eng. kielinen esite)