Visio ja missio

Visio

Nollapäästöisyys

Missio 

Autamme asiakkaitamme kehittämään ympäristöä ja ihmisten terveyttä säästäviä energiatehokkaita tuotteita.

Arvot

ASIAKKAAT ENSIN

Pitkäaikaiset asiakassuhteet ovat toimintamme perusta. Olemme avoin, luotettava ja innovatiivinen kumppani. Haluamme vahvistaa asiakkaidemme kilpailuetua ja menestystä kehittämillämme ratkaisuilla.

ME OLEMME JOUKKUE

Osaava henkilöstö on Proventian tärkein voimavara. Palkitsemme henkilöstöä aloitteellisuudesta sekä saavutetuista taloudellisesta tuloksista. Olemme kansainvälinen, tasa-arvoinen ja yhdenvertainen yhteisö, joka huolehtii työntekijöidensä henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista.

VASTUULLISTA JA KESTÄVÄÄ

Teemme sen, minkä lupaamme. Olemme lojaaleja asiakkaillemme, työntekijöillemme ja kumppaneillemme. Kannamme yhteiskunnallisen vastuumme ja haluamme toimia eettisesti oikein, ihmiset, ympäristö ja tulevat sukupolvet huomioiden.

TULOS TAKAA KEHITYKSEN

Haluamme kasvaa ja kehittyä. Toimintamme perustuu kannattavaan liiketoimintaan, minkä ansiosta voimme panostaa omaan ja asiakkaidemme yhteiseen tulevaisuuteen.