maalis 10, 2022

Proventia Group Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2021

Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat 

Tammi-joulukuu 2021 lyhyesti

  • Konsernin liikevaihto kasvoi 18,3 % edellisvuodesta 46,6 miljoonaan euroon (39,4 miljoonaa euroa)
  • Liikevoitto oli 4,0 miljoonaa euroa (2,6 miljoonaa euroa)
  • Kauden tulos oli 3,2 miljoonaa euroa (1,8 miljoonaa euroa)
  • Konsernin henkilöstön määrä joulukuun lopussa oli 163 (142). Näistä 130 työskenteli Suomessa, 31 Tšekissä ja 2 Iso-Britanniassa.

Loka-joulukuu 2021 lyhyesti

  • Konsernin liikevaihto laski 4,1 % edellisvuodesta 11,5 miljoonaan euroon (12,0 miljoonaa euroa)
  • Liikevoitto oli 0,5 miljoonaa euroa (0,9 miljoonaa euroa)
  • Kauden tulos oli 0,4 miljoonaa euroa (0,9 miljoonaa euroa)

    (Suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan kauteen.)

 Toimitusjohtaja Jari Lotvonen:

”Vuonna 2021 kasvoimme vahvasti. Liikevaihtomme kasvoi 18,3 % edelliseen vuoteen verrattuna ja liikevoitto nousi liikevaihdon kasvun myötä 4,0 miljoonaan euroon. Kasvua varjostivat maailmanlaajuiset komponenttien saatavuushaasteet ja pidentyneet toimitusajat. Ne aiheuttivat asiakkaidemme tuotantoihin pullonkauloja, jotka puolestaan hidastivat Proventian toimituksia.  Omaan tuotantoomme komponenttipula ei aiheuttanut merkittävää häiriötä. Olimme varautuneet komponenttien saatavuusongelmiin kasvattamalla varastoja ja pystyimme valmistamaan tilaukset sovitussa aikataulussa. Loka-joulukuun liikevaihto laski 4,1 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Lasku johtui normaalista projektiliiketoiminnan vaihtelusta sekä komponenttipulan aiheuttamasta asiakkaiden kysynnän tilapäisestä heikkenemisestä.

Testausjärjestelmiemme kysyntä kasvoi merkittävästi ja liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 23,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Saimme viime vuoden aikana useita tilauksia sähköautojen ja niiden akustojen tuotekehitys- ja testausratkaisuista. Asiakkaina oli sekä ajoneuvovalmistajia että akkuteollisuuden toimijoita. Yksi vuoden 2021 isommista projekteista oli sähköautojen tuotekehityskeskuksen toimitus Intertekille Englantiin. Testauskeskus otettiin käyttöön vuoden viimeisellä neljänneksellä. Solmimme vuoden viimeisellä neljänneksellä yhteistyösopimuksen yhdysvaltalaisen testauslaitteistoja valmistavan Keysight Technologies Inc:n kanssa. Yhteistyö pitää sisällään akkutestausratkaisun tuotteistamisen vakiotuotteeksi ja tarjoaa tuotteelle globaalin myyntikanavan. Proventian tunnettuus testausjärjestelmätoimittajana on kasvanut huomattavasti ja meillä oli ennätysmäärä projekteja käynnissä vuoden vaihtuessa.

Voimalinjojen järjestelmät ja komponentit -liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 17,1 %.  Solmimme useita merkittäviä päästöjen hallintajärjestelmien suunnittelu- ja valmistussopimuksia johtavien globaalien moottori- ja työkonevalmistajien kanssa. Uusien projektien tuotekehitys käynnistyi jo vuoden 2021 aikana ja projektit etenevät sarjatuotantoon vuodesta 2023 alkaen.

Päästöjen hallintajärjestelmien tuotekehityksessä olemme panostaneet SCR-järjestelmän (selective catalytic reduction) toiminnan tehostamiseen ja aloittaneet älykkäiden ohjausjärjestelmien kehittämisen, joilla voidaan optimoida entistä paremmin päästöjen hallintajärjestelmien toimintaa. Lisäksi olemme lisänneet simulointityökalujen hyödyntämistä tuotekehityksessä, mikä lyhentää tuotekehitysprojektien läpimenoaikoja.

Uusien päästöjen hallintaprojektien ja energiatehokkuusvaatimusten myötä on myös lämpöeristeratkaisujen kysyntä kasvanut. Solmimme yhteistyösopimuksen vuoden viimeisellä neljänneksellä saksalaisen C2M Globalin kanssa lämpöeristeidemme markkinoinnista ja myynnistä Saksan, Itävallan ja Sveitsin alueilla.

Sähköisten voimalinjojen tuotteissa olemme keskittyneet hybridityökoneiden akkujen tuotekehitykseen.  Lanseerasimme viime vuoden lopulla markkinoille ensimmäisen tuotteemme Proventia ePRO48 akun. Uskomme hybridijärjestelmien yleistyvän lähivuosina myös työkoneissa. Hybridisaation myötä työkoneiden käytettävyys paranee ja hiilidioksidipäästöt pienenevät.

Laajensimme viime vuoden aikana Tšekin tuotantoamme siirtämällä toiminnan suurempiin tuotantotiloihin. Tuotantokapasiteetin moninkertaistaminen Tšekissä vahvistaa yhtiön toimituskykyä ja parantaa kilpailuasemaa työkonemarkkinoilla.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä tapahtunut EAB Private Equityn mukaantulo Proventian omistajaksi noin 20 prosentin omistusosuudella pääomistaja Head Investin rinnalle oli merkittävä muutos yhtiön omistuspohjassa. Kahden vahvan omistajan yhteinen perusta mahdollistaa Proventian kehittämisen ja kasvattamisen ajoneuvo- ja työkonemarkkinoilla globaalisti. Saimme samalla myös lisävahvistusta strategiamme mukaiseen vastuullisuustyön kehittämiseen. Olemme tiedostaneet vastuullisuuden merkityksen liiketoiminnallemme ja sitoutuneet kehittämään toimintaamme kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Yhtiön markkinoiden ennakoidaan kehittyvän positiivisesti. Komponenttien saatavuushaasteet jatkunevat ja tulevat vielä vuonna 2022 hidastamaan kasvua. Pitkällä aikavälillä kasvumahdollisuudet ovat edelleen vahvat. Kasvua tukee liikenteen kansainväliset hiilineutraaliustavoitteet sekä työkoneiden maailmanlaajuisesti tiukentuvat päästörajoitukset ja työkoneiden hybridisaatio.”

Avainluvut

 

Tulevaisuudennäkymät                                                                        

Yhtiön markkinoiden ennakoidaan kehittyvän positiivisesti. Komponenttien saatavuushaasteet jatkunevat ja tulevat vielä vuonna 2022 hidastamaan kasvua. Pitkällä aikavälillä kasvumahdollisuudet ovat vahvat sekä testausjärjestelmäliiketoiminnassa että voimalinjojen järjestelmät ja komponentit -liiketoiminnassa. Kasvua tukee liikenteen kansainväliset hiilineutraaliustavoitteet sekä työkoneiden maailmanlaajuisesti tiukentuvat päästörajoitukset ja työkoneiden hybridisaatio.

Testausjärjestelmämarkkinalla tarve uusien teknologioiden ja voimalähteiden kehittämiselle kasvaa edelleen. Proventia jatkaa sähköajoneuvojen, niiden voimalinjojen ja akkujen tuotekehityksessä ja testauksessa tarvittavien ratkaisujen kehittämistä.

Voimalinjojen järjestelmät ja komponentit -liiketoiminnassa päästöjen hallinta -järjestelmien kysyntä kasvaa yhä. Työkoneissa polttomoottoriteknologia säilyy vallitsevana voimanlähteenä vielä pitkälle tulevaisuuteen. Uusiutuvat polttoaineet yhdistettynä tehokkaaseen päästöjen hallintaan yleistyvät. Päästömääräysten osalta Eurooppa on edelläkävijä, ja muu maailma seuraa muutaman vuoden viiveellä. Päästömääräykset kiristyvät yhä nykyisestä tasosta maailmanlaajuisesti.

Työkoneiden energiatehokkuutta parannetaan ja hiilidioksidipäästöjä vähennetään hybridijärjestelmien kehityksellä. Näiden kehittämisessä Proventia on aktiivisesti mukana, ja on aloittanut nykyisen ePRO48 akun lisäksi korkeajännitteisen ePRO500+ akun kehittämisen hybridityökoneisiin.

Vuoden 2022 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja liikevoiton pysyvän vuoden 2021 tasolla. Vuoden 2021 liikevaihto oli 46,6 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 4,0 miljoonaa euroa. Ennustettavuus on kuitenkin edelleen rajallinen ja vallitsevat markkinaolosuhteet tekevät näkymistä epävarmat.

Liite: Tilinpäätöstiedote (PDF)

Lisätietoja:
Jari Lotvonen
CEO, Proventia Group Oyj
puh. 0400 68 4072
jari.lotvonen(at)proventia.com


Proventia Group on kansainvälisesti toimiva suomalainen teknologiayhtiö, joka tarjoaa ratkaisuja ja palveluja moottori-, työkone- ja ajoneuvoteollisuuteen ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja ilmansaasteongelman ratkaisemiseksi. Proventia kehittää ja valmistaa modulaarisia testauskeskuksia sähkö- ja hybridiajoneuvojen tuotekehitykseen sekä työkoneiden voimalinjojen energiatehokkuutta parantavia järjestelmiä ja -komponentteja. Proventia huomioi kaikessa toiminnassaan ihmiset, ympäristön ja tulevat sukupolvet – visionaan nollapäästöisyys.  

Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 170 alan ammattilaista Suomessa, Tšekissä ja Englannissa. www.proventia.com