elo 23, 2022

Proventia Group Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2022

Huhti-kesäkuu 2022 lyhyesti

  • Liikevaihto laski 2,4 % edellisvuodesta 12,1 miljoonaan euroon (12,3 miljoonaa euroa)
  • Liikevoitto oli 0,4 miljoonaa euroa (1,1 miljoonaa euroa)
  • Kauden tulos oli 0,2 miljoonaa euroa (0,8 miljoonaa euroa)

Tammi-kesäkuu 2022 lyhyesti

  • Liikevaihto laski 1,7 % edellisvuodesta 23,8 miljoonaan euroon (24,2 miljoonaa euroa)
  • Liikevoitto oli 0,6 miljoonaa euroa (2,8 miljoonaa euroa)
  • Kauden tulos oli 0,4 miljoonaa euroa (2,3 miljoonaa euroa)
  • Konsernin henkilöstön määrä kesäkuun lopussa oli 194 (166). Näistä 154 työskenteli Suomessa, 38 Tšekissä ja 2 Iso-Britanniassa.

(Suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan kauteen.)

Toimitusjohtaja Jari Lotvonen:

”Yhtiön liikevaihto pysyi vuoden ensimmäisellä puoliskolla edellisvuoden tasolla haasteellisesta toimintaympäristöstä johtuen. Liikevoittoprosentti laski viime vuoden 11,5 prosentista 2,4 prosenttiin. Muutos liiketoimintojemme liikevaihto-osuuksissa ja yleinen kustannusten nousu heikensivät kannattavuutta.

Testausjärjestelmäliiketoiminnan liikevaihto kehittyi voimakkaasti vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Liikevaihto kasvoi 80,3 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, mutta kannattavuus heikkeni. Kannattavuuden heikkeneminen johtui pääasiassa komponenttien, tarvikkeiden ja palveluiden hintojen noususta sopimusten solmimisten jälkeen. Pyrimme vaimentamaan kustannusinflaation vaikutuksia neuvottelemalla aktiivisesti asiakkaidemme kanssa hintojen korotuksista. Testausjärjestelmäliiketoiminnan heikentynyt kannattavuus kuormitti myös koko yhtiön kannattavuutta, sillä testausjärjestelmäliiketoiminnan osuus yhtiön koko liikevaihdosta oli 29,0 prosenttia, kun se vertailukaudella oli 15,8 prosenttia. Testausjärjestelmien tuotekehityksessä olemme panostaneet strategiamme mukaisesti sähköautojen akkujen modulaarisiin tuotekehitys- ja testausympäristöihin ja kehittäneet uusia ratkaisuja muun muassa akkujen tuotannon aikaiseen testaukseen sekä akkujen kierrättämiseen.

Voimalinjojen järjestelmät- ja komponentit -liiketoiminnan ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto laski 17,0 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Liikevaihdon lasku johtui osittain retrofit-hankkeiden projektiluonteisuudesta ja osittain OEM-asiakkaidemme omien tuotantojen viivästyksistä globaalin komponenttipulan takia. Materiaalien, komponenttien, logistiikka- ja energiahintojen nousu lisäsi kustannuksia myös voimalinjojen järjestelmät ja komponentit -liiketoiminnassa. Olemme neuvotelleet asiakkaidemme kanssa vallitsevan markkinatilanteen vaatimista hinnankorotuksista ja jatkamme työtä kohonneiden kustannusten vaikutusten vähentämiseksi myös toisella vuosipuoliskolla. Jatkamme panostuksia Tšekin tehtaamme tuotannon ylösajoon vuoden 2022 aikana. Tehdas palvelee työkoneasiakkaitamme ja vastaa vuonna 2023 alkavaan merkittävään tuotantovolyymin kasvuun. Työkonemarkkinalla olemme jatkaneet pitkäjänteistä ja läheistä yhteistyötä globaalien moottori- ja työkonevalmistajien kanssa entistä kehittyneempien päästöjen hallintajärjestelmien suunnittelussa. Lisäksi olemme panostaneet suuritehoisten akkujen tuotekehitykseen ja tuoneet markkinoille uuden akkutuotteen Proventia ePRO500+ akun.

Olemme vuoden toisella neljänneksellä jatkaneet vastuullisuustyötämme muun muassa päästölaskennan osalta.

Vaikka Ukrainassa käytävällä sodalla ei ole toistaiseksi ollut suoria vaikutuksia liiketoimintaamme, geopoliittiset jännitteet, kohonneet energiakustannukset ja komponenttien saatavuushaasteet ovat lisänneet häiriötekijöitä ja epävarmuutta markkinoilla ja voivat heikentää kysyntää lyhyellä aikavälillä. Kustannusinflaatio ja muut talouden huolenaiheet voivat hidastaa asiakkaiden päätöksentekoa.

Proventian pitkän aikavälin kasvumahdollisuudet ovat edelleen vahvat. Uskomme, että energiatehokkuusvaatimukset, uusiutuvat polttoaineet sekä globaalisti kiristyvät päästörajoitukset sekä ajoneuvoteollisuuden sähköistyminen luovat uusia asiakastarpeita ja lisäävät Proventian tuotteiden kysyntää.”

Avainluvut

 

Tulevaisuuden näkymät

Vuoden 2022 liikevaihdon arvioidaan kasvavan. Liikevoiton arvioidaan laskevan vuoden 2021 tasosta. Vuoden 2021 liikevaihto oli 46,6 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 4,0 miljoonaa euroa. Ennustettavuus on kuitenkin edelleen rajallinen. Vallitsevat markkinaolosuhteet ja epävakaa geopoliittinen tilanne tekevät näkymistä epävarmat.

Liite: Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2022 (PDF)

Lisätietoja: 

Jari Lotvonen
CEO, Proventia Group Oyj
puh. 0400 68 4072
jari.lotvonen(at)proventia.com


Proventia Group on kansainvälisesti toimiva suomalainen teknologiayhtiö, joka tarjoaa ratkaisuja ja palveluja moottori-, työkone- ja ajoneuvoteollisuuteen ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja ilmansaasteongelman ratkaisemiseksi. Proventia kehittää ja valmistaa modulaarisia testauskeskuksia sähkö- ja hybridiajoneuvojen tuotekehitykseen sekä työkoneiden voimalinjojen energiatehokkuutta parantavia järjestelmiä ja -komponentteja. Proventia huomioi kaikessa toiminnassaan ihmiset, ympäristön ja tulevat sukupolvet – visionaan nollapäästöisyys.  

Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 170 alan ammattilaista Suomessa, Tšekissä ja Englannissa. www.proventia.com