maalis 20, 2024

Proventia Group Oyj: Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2023

Kasvu jatkui, kannattavuus parani

Tammi-joulukuu 2023 lyhyesti

  • Konsernin liikevaihto kasvoi 5,4 % edellisvuodesta 54,3 miljoonaan euroon (51,5 miljoonaa euroa)
  • Liikevoitto oli 6,1 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa)
  • Liikevoittoprosentti oli 11,3 % (3,7 %)
  • Kauden tulos oli 4,7 miljoonaa euroa (1,4 miljoonaa euroa)
  • Konsernin henkilöstön määrä joulukuun lopussa oli 198 (196). Näistä 136 (149) työskenteli Suomessa, 60 (44) Tšekissä ja 2 (3) Iso-Britanniassa.


Suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan kauteen.

Toimitusjohtaja Jari Lotvonen:

Vuosi 2023 oli Proventialle hyvä. Liikevaihtomme kasvoi odotusten mukaisesti 54,3 miljoonaan euroon (51,5 miljoonaa euroa) erityisesti suurimman liiketoiminta-alueemme, työkoneiden järjestelmät ja komponentit voimakkaan kasvun ansiosta. Tämän liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi vuoden 2023 aikana peräti 19,5 prosenttia 42,6 miljoonaan euroon (35,6 miljoonaa euroa). Vuoden viimeisen neljänneksen vahva loppukiri ja onnistunut kustannusten hallinta olivat avainasemassa hyvän tuloksen saavuttamisessa. Liikevoittoprosenttimme oli 11,3 (3,7 %).

Tammikuussa 2024 tuli kuluneeksi 30 vuotta siitä, kun Proventia (tuolloin Finnkatalyt) perustettiin. Olemme kulkeneet pitkän ja antoisan matkan päästöjen vähentämiseksi. Puhtaamman voiman kehittäminen oli silloin ja on yhä kaiken tekemisemme ytimessä. Kiitän henkilöstöämme hienosta työstä ja sitoutumisesta yhteisiin tavoitteisiin. Kiitän myös asiakkaitamme, toimittajiamme, omistajiamme ja kaikkia muita kumppaneitamme erinomaisesta yhteistyöstä ja luottamuksesta.

Työkoneiden järjestelmät ja komponentit

Päästöjen hallinta, OEM: Ennätysmäärä uusia projekteja

OEM-asiakassegmentissä päästöjen hallintajärjestelmien kysyntä oli vahvaa. Vuoden aikana tuotekehitysprojekteja siirtyi sarjatuotantoon Tšekin tehtaallamme ja toimitusmäärät kasvoivat ennusteiden mukaisesti. Voitimme myös uusia projekteja nykyisiltä asiakkailtamme, mikä tuo näkyvyyttä sekä tuotekehityksellemme että tuotannollemme vuosiksi eteenpäin. 

Kuluneen vuoden aikana ymmärrys siitä, että raskaissa työkoneissa polttomoottorit säilyvät merkittävänä voimanlähteenä vielä pitkään, on vahvistunut. Jatkossa ne toimivat kuitenkin entistä puhtaammin. Uusiutuvia, hiilineutraaleja polttoaineita kehitetään jatkuvasti. Lisäksi lähipäästöjä, kuten pienhiukkasia ja typenoksideja, voidaan edelleen vähentää tehokkaasti päästöjen hallintajärjestelmien avulla.

OEM-työkonemarkkina valmistautuu tulevaisuuden Tier 5- ja Stage VI -päästölainsäädännön vaatimuksiin, minkä ansiosta meillä on työn alla ennätysmäärä neuvotteluja uusista asiakkuuksista ja projekteista. Tuotekehitystiimimme kehittää ja testaa aktiivisesti seuraavan sukupolven tuotteita useille moottori- ja työkonevalmistajille. 

Päästöjen hallinta, retrofit: Painopiste raskaasta liikenteestä työkoneisiin

Kaupunkiliikenteen retrofit-projektien osalta vuosi 2023 oli rauhallinen. Tälle liiketoiminnalle on ominaista, että kysyntä vaihtelee merkittävästi eri tilikausien välillä. Vaikka maailman suurkaupungeissa ei tällä hetkellä ole käynnissä puhtaan ilman projekteja, on uusia raskaan liikenteen hankesuunnitelmia näköpiirissä etenkin Euroopan ulkopuolella. Käynnistyessään nämä voivat johtaa merkittävään liikevaihtoon myös Proventialle.

Työkoneiden retrofit-järjestelmien kysyntä puolestaan kasvoi vuoden 2023 aikana. Nykyaikaisten päästöjen puhdistusjärjestelmien avulla vanhemmat työkoneet pystyvät saavuttamaan tämän päivän tiukat päästömääräykset. Päästöjärjestelmien päivitys yhdessä muun kunnostuksen kanssa mahdollistaa koneiden käytön resurssiviisaasti niiden elinkaaren loppuun saakka. Uskomme, että tulevaisuudessa kestävyysajattelun yleistyessä retrofit-järjestelmien käyttö lisääntyy erityisesti arvokkaissa raskaissa työkoneissa.

Lämpöeristeet: Laajensimme eristevalmistusta Tšekkiin

Lämpöeristeiden liikevaihtomme kasvoi päästöjen hallinta -liiketoiminnan kasvun myötä. Huomattava osa liikevaihdosta tulikin päästöjen hallintajärjestelmien, putkistojen ja moottorin osien eristyksestä. Valmistauduimme kysynnän kasvuun laajentamalla eristevalmistusta Tšekin tehtaallemme.

Akustot: Akkuja hybridi- ja vetypolttokennosovelluksiin

Jatkoimme akkujärjestelmiemme kehitystä yhteistyökumppaneidemme kanssa. Olemme kehittäneet modulaarisen akkujärjestelmän, joka mahdollistaa joustavan ratkaisun erilaisiin hybridi- ja vetypolttokennotyökoneisiin. Olemme panostaneet akustojen järjestelmäsimulaatioon, mikä auttaa asiakkaitamme koneen kokonaissuunnittelussa. Asiakkaillamme on akkujärjestelmiämme jo testattavana muun muassa vetypolttokennokäyttöisessä työkoneessa.

Testausjärjestelmät

Onnistunut strategian muutos

Testausjärjestelmät-liiketoiminnalle vuosi 2023 oli strategisen muutoksen vuosi.  Päätimme keskittyä akkujen tuotekehityksessä, testauksessa ja laadunvarmistuksessa tarvittaviin EVA-testausratkaisuihin.

Keskittyminen EVA-tuoteperheeseen on parantanut liiketoiminnan kannattavuutta. Osoituksena onnistuneesta strategian muutoksesta saimme viimeisellä vuosipuoliskolla yli 10 miljoonan euron tilaukset EVA-testausjärjestelmistä.

Arvioimme testausjärjestelmät-liiketoiminnan kannattavuuden yhä parantuvan, vaikka sen liikevaihto tulee vuonna 2024 olemaan aiempaa pienempi. Tavoittelemme kannattavaa kasvua vuodesta 2025 eteenpäin. EVA-tuotteissa jatkamme hyvää yhteistyötä maailman johtavan testilaitetoimittajan Keysight Technologiesin kanssa. 

Investointeja kestävyyteen ja kasvuun

Teimme vuoden 2023 aikana merkittäviä panostuksia Tšekin tehtaallemme. Investoimme aurinkovoimalaan, joka tuotti lokakuun alusta lähtien tehtaamme käyttöön päästötöntä sähköä. Investoimme myös uuteen lämpöeristeiden tuotantolinjaan, joka vastaa lämpöeristeiden kysynnän kasvuun yhdessä Oulun lämpöeristetuotantomme kanssa.

Jatkoimme vastuullisuustyömme kehittämistä ja sisällytimme strategiaamme meille tärkeitä vastuullisuusnäkökulmia. Olemme saaneet kestävyysarvioinneissa hyvää palautetta asiakkailtamme ja uskomme, että kestävä liiketoiminta tuo meille jatkossa kilpailuetua.

Siirryimme IFRS-raportointiin

Laadimme vuoden 2023 tilinpäätöksemme ensimmäisen kerran kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. IFRS-raportointi tukee kasvustrategiaamme ja lisää taloudellisten lukujemme vertailukelpoisuutta sekä kotimaassa että kansainvälisesti. IFRS-siirtymällä ei ollut merkittävää vaikutusta tilikauden voiton muodostumiseen.

Avainluvut

 

Tulevaisuuden näkymät

Proventian markkinoiden ennakoidaan kehittyvän positiivisesti työkoneiden järjestelmät ja komponentit -liiketoiminnassa. Tiukentuvat päästömääräykset, sähköistyminen, vety ja uusiutuvat polttoaineet tukevat Proventian strategiaa ja kasvua pitkällä aikavälillä. Proventia on aktiivisesti mukana kehittämässä uusia teknologioita työkoneiden lähi- ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi riippumatta siitä, mitä teknologiaa voimanlähteenä käytetään.

Työkonemarkkina kasvaa ja päästöjenhallintajärjestelmät tulevat käyttöön yhä useammissa moottorikokoluokissa. Fossiiliset polttoaineet korvautuvat uusiutuvilla polttoaineilla ja mahdollistavat yhdessä pakokaasun puhdistusjärjestelmien kanssa polttomoottoreiden käytön tulevaisuudessakin. Proventia panostaa asiakkaisiinsa ja heidän tuotteidensa kehitykseen voimakkaasti sekä tuotantokapasiteetin kasvattamiseen Tšekin tehtaalla. Useita asiakkaille suunniteltuja päästöjenhallintajärjestelmiä siirtyy sarjatuotantoon 2024 alkaen, mikä tulee näkymään liikevaihdon kasvuna tulevina vuosina.

Työkoneiden vihreän siirtymän myötä hybridi- ja vetypolttokennokäyttöisten sovellusten yleistyminen lisää akkuteknologian tarvetta työkoneissa. Proventia jatkaa panostuksiaan työkoneisiin soveltuvan akkuteknologiansa kehittämiseen.

Testausjärjestelmät-markkinalla tarve akkujen testaamiselle ja laadun varmistukselle kasvaa edelleen. Proventia arvioi testausjärjestelmät-liiketoiminnan kannattavuuden yhä parantuvan, vaikka sen liikevaihto tulee vuonna 2024 olemaan aiempaa pienempi, johtuen keskittymisestä akkutuotteisiin. Proventia tavoittelee testausjärjestelmät-liiketoiminnan kannattavaa kasvua vuodesta 2025 eteenpäin.

Tulosohjeistus

Vuoden 2024 liikevaihdon arvioidaan kasvavan hieman vuoden 2023 tasosta ja liikevoiton säilyvän vuoden 2023 tasolla. Vuoden 2023 liikevaihto oli 54,3 miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti oli 11,3.

Liite: Tilinpäätöstiedote 2023 (PDF) 

Lisätietoja:
Jari Lotvonen
CEO, Proventia Group Oyj
puh. 0400 68 4072
jari.lotvonen(at)proventia.com


Proventia Group on kansainvälisesti toimiva teknologiayhtiö. Yhtiö kehittää ja valmistaa työkoneiden päästöjä vähentäviä ja energiatehokkuutta parantavia järjestelmiä ja -komponentteja sekä modulaarisia testauskeskuksia akkujen ja vetypolttokennojen testaukseen ja tuotekehitykseen. Yhtiön asiakkaita ovat työkone- ja ajoneuvoateollisuuden kärkinimet maailmalta. Proventia huomioi kaikessa toiminnassaan ihmiset, ympäristön ja tulevat sukupolvet – visionaan nollapäästöisyys.

Proventian palveluksessa työskentelee noin 200 alan ammattilaista Suomessa, Tšekissä ja Englannissa. www.proventia.com