Akustoja työkoneisiin

Hybridijärjestelmien yleistyminen työkoneissa vähentää tehokkaasti päästöjä ja auttaa torjumaan ilmastonmuutosta. Proventian visiona on nollapäästöisyys, mikä asettaa korkeat tavoitteet kaikelle toiminnallemme. Sähköiset ja hybridityökoneet ovat merkittävä askel kohti päästöttömyyttä — ja tätä Proventia haluaa olla edesauttamassa akustot-liiketoiminnallaan.

Akkuja hybridityökoneisiin

Akustot-liiketoiminnassa painopiste on suuritehoisten akkujen kehittämisessä hybridityökoneisiin. Päästöjen hallinta -liiketoiminnan teknologioiden myötä meille on kertynyt ainutlaatuista osaamista työkoneiden voimanlähteistä. Työkoneasiantuntemusta täydentää edelleen sähköajoneuvojen testausjärjestelmäosaaminen. Tämä vahva tausta on mahdollistanut myös työkoneiden akustojen ja akkujärjestelmien kehittämisen.

Proventia ePRO48 lithium-ion battery

Räätälöityjä ratkaisuja

Työkoneita käytetään hyvin monenlaisissa käyttöympäristöissä ja olosuhteissa. Lisäksi erilaiset työtehtävät asettavat vielä konekohtaisesti omia vaatimuksiaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että työkoneiden voimansiirron sähköistämiseen ei tule olemaan yhtä ainoaa ratkaisua vaan tarvitaan sovelluskohtaista räätälöintiä. Ja erityisesti tarvitaan työkoneiden suuritehoisten hybridiakkujen haasteiden ratkaisemista. Samalla tavalla räätälöintiä on tarvittu myös työkoneiden päästöjärjestelmien integroinnissa eri applikaatioihin, ja tätä työtä Proventia on tehnyt jo pitkään ja menestyksekkäästi. 

Työkoneiden akkujärjestelmien haasteet muistuttavat työkoneiden päästöjärjestelmien haasteita. Päästöjen hallinta-ratkaisujen kautta tunnemme eri työkonesovellukset ja niiden toimintaympäristöt. Modulaaristen testausjärjestelmien kautta tunnemme sähköisten järjestelmien kehittämisen ja testaamisen, mukaan lukien akkutestaus. Proventian omassa testikeskuksessa Oulussa on neljän moottorisolun lisäksi täysikokoisten akkupakettien testaukseen soveltuva akkutestauslaboratorio. Tämä mahdollistaa hybridivoimanlähteiden testauksen omassa testikeskuksessamme, mikä hyödyttää ennen kaikkea asiakkaitamme.