Proventian testausjärjestelmät

Proventia tarjoaa laajan valikoiman modulaarisia testausratkaisuja. Testausratkaisujemme modulaarisuus mahdollistaa markkinoiden joustavimmat ja monipuolisimmat testauslaboratoriot nopeasti kehittyvän akku-, ajoneuvo- ja työkoneteollisuuden tuotekehityksen ja testauksen tarpeisiin. Proventian tapa valmistaa testausratkaisuja perustuu asiakastarpeiden kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen, laajaan yhteistyökumppaniverkostoon ja joustavaan tapaa rakentaa testausyhmpäristöjä moduuleista. 

Keskitymme sähköistyvän ajoneuvo- ja työkoneteollisuuden tuotekehitys- ja  testausjärjestelmiin, kuten akkusolujen, akustojen ja vetypolttokennojen tuotekehitys- ja testausratkaisuihin. Näiden lisäksi olemme valmistaneet sähkömoottoreiden, sähköisten voimalinjojen ja kokonaisten sähköautojen testausjärjestelmiä. 

Tarjoamme:
  • Asiakaskohtaisesti räätälöityjä testisoluja ja -keskuksia erilaisiin tuotekehitys-  ja testaustarpeisiin
  • Tehdasvalmisteisia vakiotuotteita akkusolujen ja akustojen testaukseen ja varastointiin
Modulaariset testausratkaisut

Mitä ovat modulaariset testisolut ja testikeskukset?

Proventian testisolut ja testikeskukset rakentuvat kompakteista moduuleista, jotka on valmistettu ajoneuvoteollisuuden testauksen korkeat ympäristö- ja turvallisuusvaatimukset huomioiden.  Tarjoamme useita eri variaatioita ja malleja eri testaustarkoituksiin ja tilavaatimuksiin tulevaisuuden testaustarpeita unohtamatta.

Proventian testausyksikkö koostuu kompakteista moduuleista, jotka on helppo kuljettaa ja nopea asentaa paikan päällä. Testisolut valmistetaan ja kootaan tehtaallamme ja niihin integroidaan asiakkaan valitsemat avainkomponentit. Testimoduulit voidaan liittää asiakkaan olemassa olevaan testikeskukseen ja valmiiseen infrastruktuuriin, tai ne voidaan rakentaa toimimaan omavaraisesti itsenäisinä yksikköinä. Yksinkertaisimmillaan testimoduuli tarvitsee vain tasaisen alustan ja sähköliitännän.

Modulaariset testilaboratoriot skaalautuvat yhdestä testisolusta monipuolisiksi testikeskuksiksi. Päivitykset, laajennukset ja sijainnin muutokset voidaan tehdä vaiheittain ottamalla uusia testisoluja käyttöön aina tarpeen mukaan. 

Modulaariset testilaboratoriot

Näin me sen teemme, nopeammin ja paremmin

Modulaarisuudella on merkitystä, varsinkin kun puhutaan toimitusajoista ja ratkaisun joustavuudesta. Modulaarisen testikeskuksen kokonaisvalmistumisaika voi olla jopa puolet lyhyempi kuin perinteisesti rakennetulla testikeskuksella:

  • Useita projektin osa-alueita voidaan työstää rinnakkaisesti
  • Moduulit rakennetaan ja kootaan valmiiksi Proventian tehtaalla 
  • Modulaariset testisolujen ja -keskusten asennus ei vaadi asiakkaalta laajamittaista suunnittelua ja rakennustöitä paikan päällä.

Modulaarinen testikeskus ei aseta päärakennukselle mitään erityisiä vaatimuksia. Testisolut ovat luonteeltaan omavaraisia ja niihin tyypillisesti kuuluu muun muassa ilmanvaihto ja lämmitys. Solujen yhteyteen voidaan rakentaa testisolujen tukipalveluyksiköitä, esimerkiksi valmistelutiloja ja useita testisoluja palvelevia modulaarisia valvomoja. Proventian modulaariset testauslaboratoriot ovat rakennusaika ja kustannukset huomioiden todella tehokkaita esimerkiksi perinteiseen testauslaboratoriorakentamiseen verrattuna.

Avaimet käteen -ratkaisu

Me Proventialla kuuntelemme jokaista asiakastamme ja valmistamme testikeskuksemme juuri asiakkaan toiveiden mukaisiksi. Asiakkaalle toimitamme testisolut ja keskukset avaimet käteen -periaatteella.