touko 11, 2022

Proventia Group Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2022

Tammi-maaliskuu 2022 lyhyesti

  • Liikevaihto laski 0,9 % edellisvuodesta 11,8 miljoonaan euroon (11,9 miljoonaa euroa)
  • Liikevoitto oli 0,2 miljoonaa euroa (1,8 miljoonaa euroa)
  • Kauden tulos oli 0,2 miljoonaa euroa (1,5 miljoonaa euroa)

 (Suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan kauteen.) 

Toimitusjohtaja Jari Lotvonen:

”Testausjärjestelmäliiketoiminnan myönteinen kehitys jatkui ja liikevaihto kasvoi 103,1 %. Voimalinjojen järjestelmät- ja komponentit -liiketoiminnassa liikevaihto laski osittain hyvän vertailuajanjakson ja osittain asiakkaiden kysynnän heikentyessä komponenttien saatavuushaasteiden takia. Testausjärjestelmäliikevaihdon osuus liikevaihdosta oli 28,0 %, kun se vertailukaudella oli 13,7 %. Muutos liikevaihto-osuuksissa heikensi kannattavuuttamme edellisvuoteen verrattuna. Alkuvuoden aikana raaka-aineiden, komponenttien ja kuljetushintojen nousu lisäsi kustannuksia. Aloitimme ensimmäisellä vuosineljänneksellä Tšekin tehtaan ylösajon, mikä myös osaltaan heikensi kannattavuutta. Tehdas palvelee työkoneasiakkaitamme ja vastaa lähivuosina kasvavaan tuotantokapasiteetin tarpeeseen.

Helmikuussa alkaneella Venäjän hyökkäyssodalla Ukrainaan ei ole ollut alkuvuoden aikana suoria vaikutuksia liiketoimintaamme. Proventialla ei ole liiketoimintaa Venäjällä, Valko-Venäjällä tai Ukrainassa. Sota voi kuitenkin heikentää kysyntää muun muassa materiaalinen ja komponenttien saatavuushaasteiden ja kustannusten nousun kautta. Pitkän aikavälin kasvumahdollisuudet ovat edelleen vahvat. Uskomme, että ilmaston muutoksen hillintä ja siihen liittyvä energiatehokkuus- ja hiilineutraaliusvaatimukset lisäävät Proventian nykyisten tuotteiden kysyntää sekä tarjoavat uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Osallistumme aktiivisesti useisiin tutkimus- ja kehityshankkeisiin, joissa kehitetään ratkaisuja sähköistyvään työkoneteollisuuteen sekä uusia nollahiilisiä polttoaineita. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä jatkoimme strategiamme mukaista panostusta vastuullisuustyöhön ja liityimme Business Finlandin rahoittamaan Green Factory (GREEF) -hankkeeseen, jonka tavoitteena on kehittää valmistavaa teollisuutta hiilineutraalimmaksi.”

 

Tulevaisuuden näkymät
 

Vuoden 2022 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja liikevoiton pysyvän vuoden 2021 tasolla. Vuoden 2021 liikevaihto oli 46,6 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 4,0 miljoonaa euroa. Ennustettavuus on kuitenkin edelleen rajallinen ja vallitsevat markkinaolosuhteet ja epävakaa geopoliittinen tilanne tekevät näkymistä epävarmat.

Liite: Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu (PDF)

Lisätietoja:
Jari Lotvonen
CEO, Proventia Group Oyj
puh. 0400 68 4072
jari.lotvonen(at)proventia.com


Proventia Group on kansainvälisesti toimiva suomalainen teknologiayhtiö, joka tarjoaa ratkaisuja ja palveluja moottori-, työkone- ja ajoneuvoteollisuuteen ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja ilmansaasteongelman ratkaisemiseksi. Proventia kehittää ja valmistaa modulaarisia testauskeskuksia sähkö- ja hybridiajoneuvojen tuotekehitykseen sekä työkoneiden voimalinjojen energiatehokkuutta parantavia järjestelmiä ja -komponentteja. Proventia huomioi kaikessa toiminnassaan ihmiset, ympäristön ja tulevat sukupolvet – visionaan nollapäästöisyys.  

Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 170 alan ammattilaista Suomessa, Tšekissä ja Englannissa. www.proventia.com