syys 4, 2023

Proventia Group Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2023

Kasvu jatkui ja kannattavuus parani

Huhti-kesäkuu 2023 lyhyesti

  • Konsernin liikevaihto kasvoi 14,8 % edellisvuodesta 13,8 miljoonaan euroon (12,1 miljoonaa euroa)
  • Liikevoitto oli 1,3 miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa euroa)
  • Kauden tulos oli 1,1 miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa euroa)

Tammi-kesäkuu 2023 lyhyesti

  • Konsernin liikevaihto kasvoi 13,3 % edellisvuodesta 27,0 miljoonaan euroon (23,8 miljoonaa euroa)
  • Liikevoitto oli 2,1 miljoonaa euroa (0,6 miljoonaa euroa)
  • Kauden tulos oli 1,7 miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa euroa)
  • Konsernin henkilöstön määrä kesäkuun lopussa oli 203 (194). Näistä 145 työskenteli Suomessa, 55 Tšekissä ja 3 Iso-Britanniassa.

Suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan kauteen.

Toimitusjohtaja Jari Lotvonen:

Kokonaisuutena suorituksemme oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla hyvä. Yhtiön liikevaihto kasvoi 13,3 prosenttia ja liikevoittoprosentti kasvoi vertailukauden 2,4 prosentista 7,7 prosenttiin. Kasvua ja kannattavuuden parantumista edisti ennen kaikkea hyvin toteutuneet säästötoimet sekä voimalinjojen järjestelmät ja komponentit -liiketoiminnan vahva kehitys.

Työkoneita valmistavien asiakkaidemme ensimmäisellä vuosineljänneksellä alkanut tuotantomäärien kasvu jatkui myös toisella neljänneksellä. Komponenttien saatavuus oli hyvällä tasolla eikä se viivästyttänyt enää merkittävästi asiakkaidemme tuotantoja. Erityisesti ydinliiketoimintamme, työkoneiden päästöjenhallintajärjestelmien, toimitusten kappalemäärät nousivat merkittävästi. Kasvaneiden toimitusvolyymien myötä koko voimalinjojen järjestelmät ja komponentit -liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 28,2 prosenttia edellisvuoden tasosta. Tšekin tehtaallamme sarjatuotanto on lähtenyt erittäin hyvin käyntiin ja pystyimme vastaamaan kasvaneeseen kysyntään täysimääräisesti. Jatkoimme panostuksia Tšekin tehtaaseemme investoimalla muun muassa lämpöeristeiden tuotantolinjaan. Päästöjenhallintajärjestelmien kysynnän vahva kasvu edisti myös lämpöeristeidemme kysyntää. Työkoneiden akkujärjestelmien osalta panostukset tuotekehitykseen ovat alkaneet tuottaa tulosta, ja pilottiprojektit asiakkaille etenivät suunnitelmien mukaisesti. Kaiken kaikkiaan voimalinjojen järjestelmät ja komponentit -liiketoiminta on hyvällä kasvu-uralla, mistä osoituksena on ennätyksellinen määrä uusia asiakasprospekteja ja -projekteja.

Testausjärjestelmät-liiketoiminnan liikevaihto laski 23,1 prosenttia vertailukaudesta, mikä johtui paitsi liiketoiminnan projektiluonteisuudesta myös viivästyksistä projekteissa. Strategiamme mukaisesti olemme tuotteistaneet akkujen tuotekehitys- ja testausratkaisumme EVA-tuoteperheeksi ja keskitymme markkinoinnissa ja myynnissä EVA-tuotteisiin. Testausjärjestelmät-liiketoiminnan kannattavuus oli yhä heikko. Kohonneet hinnat ja merkittävästi kasvaneet suunnittelukustannukset söivät jo käynnissä olevien projektien kannattavuutta sekä heikensivät myös koko yhtiön tuloskehitystä. Toiselle vuosipuoliskolle painottuvien uusien, EVA-tuotteisiin pohjautuvien projektien katteet tulevat arviomme mukaan olemaan alkuvuoden projekteja paremmalla tasolla.

Jatkoimme vastuullisuustavoitteidemme ja -ohjelmamme työstämistä ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Investointi Tšekin tehtaan aurinkovoimalaan tulee jatkossa pienentämään merkittävästi hiilijalanjälkeämme sekä vähentämään asiakkaidemme epäsuoria kasvihuonepäästöjä. Uusiutuvan aurinkoenergian käyttöönotto tehtaallamme on askel kohti vihreämpää tuotantoa.

Proventian pitkän aikavälin kasvumahdollisuudet ovat vahvat. Ajoneuvo- ja työkoneteollisuuden vihreä siirtymä sopii hyvin yhteen strategiamme kanssa. Tuotevalikoimamme tukee työkonevalmistajien energiatehokkuus- ja päästöjen vähentämisen tavoitteita erinomaisesti.

Avainluvut

 

Tulevaisuuden näkymät 

Vuoden 2023 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja liikevoiton paranevan vuoden 2022 tasosta. Vuoden 2022 liikevaihto oli 51,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 1,9 miljoonaa euroa.

Liite: Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2023 (PDF)

Lisätietoja:
Jari Lotvonen
CEO, Proventia Group Oyj
puh. 0400 68 4072
jari.lotvonen(at)proventia.com


Proventia Group on kansainvälisesti toimiva suomalainen teknologiayhtiö, joka tarjoaa ratkaisuja ja palveluja moottori-, työkone- ja ajoneuvoteollisuuteen ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja ilmansaasteongelman ratkaisemiseksi. Proventia kehittää ja valmistaa modulaarisia testauskeskuksia akkujen ja sähköajoneuvojen tuotekehitykseen sekä työkoneiden päästöjä vähentäviä ja energiatehokkuutta parantavia järjestelmiä ja -komponentteja. Proventia huomioi kaikessa toiminnassaan ihmiset, ympäristön ja tulevat sukupolvet – visionaan nollapäästöisyys.  

Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 200 alan ammattilaista Suomessa, Tšekissä ja Englannissa. www.proventia.com