marras 7, 2023

Proventia Group Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu 2023

Liikevaihto laski odotetusti, suhteellinen kannattavuus parani

Heinä-syyskuu 2023 lyhyesti

  • Konsernin liikevaihto laski 25,3 % edellisvuodesta 11,5 miljoonaan euroon (15,4 miljoonaa euroa)
  • Liikevoitto oli 0,7 miljoonaa euroa (0,8 miljoonaa euroa)
  • Kauden tulos oli 0,3 miljoonaa euroa (0,6 miljoonaa euroa)

Tammi-syyskuu 2023 lyhyesti

  • Konsernin liikevaihto laski 1,8 % edellisvuodesta 38,5 miljoonaan euroon (39,2 miljoonaa euroa)
  • Liikevoitto kasvoi 2,8 miljoonaan euroon (1,4 miljoonaa euroa)
  • Kauden tulos oli 2,0 miljoonaa euroa (1,0 miljoonaa euroa)

Suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan kauteen.

Toimitusjohtaja Jari Lotvonen:

Kolmannella vuosineljänneksellä epävakaa maailmantilanne jatkui ja markkinoita leimasi odottava tunnelma. Edellisvuoden kolmanteen neljännekseen verrattuna liikevaihtomme laski 25,3 prosenttia, mikä johtui suurelta osin testausjärjestelmät-liiketoiminnan projektiluonteisuudesta ja vertailukauteen osuneista merkittävistä projektituloutuksista. Liikevaihdon laskusta huolimatta kolmannen neljänneksen liikevoittoprosentti nousi 5,2 prosentista 6,0 prosenttiin. Tammi-syyskuun liikevaihto oli lähes edellisvuoden tasolla ja onnistuneen kustannusten hallinnan myötä liikevoittoprosentti nousi 3,5 prosentista 7,2 prosenttiin.

Jatkoimme strategiatyötä kolmannella neljänneksellä ja tässä yhteydessä päätimme myös muuttaa voimalinjojen järjestelmät- ja komponentit -liiketoiminta-alueen nimen työkoneiden järjestelmät ja komponentit -liiketoiminta-alueeksi. Tämä liiketoiminta-alue pitää sisällään Proventian päästöjenhallintajärjestelmät, lämpöeristeet sekä akustot, joiden kaikkien pääasiallisena käyttökohteena on erilaiset työkonesovellukset ja niiden moottorit.

Työkoneiden järjestelmät ja komponentit -liiketoiminnan liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa lähes 18 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Päästöjenhallintajärjestelmien ja lämpöeristeiden kysyntä OEM-asiakassegmentissä jatkui hyvällä tasolla. Tšekin tehtaallamme uuden tuotteen valmistusmäärät ovat kasvaneet vuoden mittaan ja tavoiteltu sarjavolyymin tuotantomäärä saavutetaan lähikuukausien aikana. Tuotantomme valmistautuu myös ensi vuoden aikana markkinoille tulevien tuotteiden sarjatuotantoon. Otimme Tšekin tehtaan aurinkovoimalan käyttöön onnistuneesti ja se tuottaa nyt huomattavan osan tehtaan sähkönkulutuksesta. Työkoneiden akkujärjestelmien pilottiprojektit asiakkaille jatkuivat myös suunnitelmien mukaisesti.

Testausjärjestelmät-liiketoiminnan liikevaihto laski odotetusti vertailukaudesta. Olemme strategiamme mukaisesti keskittyneet EVA-tuoteperheen testausjärjestelmiin ja saaneet tätä kautta liiketoiminnan kannattavuutta parannettua. EVA-tuoteperhe, joka on suunnattu akkujen kehitykseen ja testaukseen, on herättänyt kiinnostusta markkinoilla. Osoituksena tästä saimme elokuussa 1,9 miljoonan euron arvoisen asiakastilauksen EVA-järjestelmästä. Lisäksi katsauskauden päättymisen jälkeen olemme saaneet tilaukset neljästä EVA-testausjärjestelmästä, yhteisarvoltaan 8,5 miljoonaa euroa. Järjestelmät toimitetaan vuosien 2024 ja 2025 aikana.  

Jatkoimme vastuullisuusohjelmamme työstämistä muun muassa integroimalla vastuullisuusnäkökulmia strategiaamme ja laatimalla vastuullisuuspolitiikan, joka linjaa keskeiset, toimintojamme ohjaavat kestävän kehityksen periaatteemme ja sitoumuksemme.

Avainluvut

 style=

Tulevaisuuden näkymät

Vuoden 2023 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja liikevoiton paranevan vuoden 2022 tasosta. Vuoden 2022 liikevaihto oli 51,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 1,9 miljoonaa euroa.

Liite: Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu 2023 (PDF)

Lisätietoja:
Jari Lotvonen
CEO, Proventia Group Oyj
puh. 0400 68 4072
jari.lotvonen(at)proventia.com


Proventia Group on kansainvälisesti toimiva suomalainen teknologiayhtiö, joka tarjoaa ratkaisuja ja palveluja moottori-, työkone- ja ajoneuvoteollisuuteen ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja ilmansaasteongelman ratkaisemiseksi. Proventia kehittää ja valmistaa työkoneiden päästöjä vähentäviä ja energiatehokkuutta parantavia järjestelmiä ja -komponentteja sekä modulaarisia testauskeskuksia akkujen ja sähköajoneuvojen tuotekehitykseen. Proventia huomioi kaikessa toiminnassaan ihmiset, ympäristön ja tulevat sukupolvet – visionaan nollapäästöisyys.  

Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 200 alan ammattilaista Suomessa, Tšekissä ja Englannissa. www.proventia.com