touko 24, 2024

Proventia Group Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2024

Projektiliiketoiminnan vaikutukset näkyivät liikevaihdon ja kannattavuuden laskuna

Tammi-maaliskuu 2024 lyhyesti

  • Konsernin liikevaihto oli 11,0 miljoonaa euroa (13,5 miljoonaa euroa).
  • Liikevoitto oli 0,4 miljoonaa euroa (0,8 miljoonaa euroa).
  • Kauden tulos oli 0,1 miljoonaa euroa (0,7 miljoonaa euroa).

Suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan kauteen.

Toimitusjohtaja Jari Lotvonen:

Vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto jäi vertailukautta matalammalle tasolle ja oli 11,0 (13,5) miljoonaa euroa. Liikevaihdon lasku johtui suurelta osin testausjärjestelmät-liiketoiminnan projektiluonteisuudesta. Projektit olivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä vielä alkuvaiheessa eikä merkittävää tuloutettavaa liikevaihtoa kertynyt. Tulos jäi liikevaihdon laskun myötä 0,1 (0,7) miljoonaan euroon liikevoittoprosentin ollessa 3,3 (6,0) prosenttia.  Ensimmäisen neljänneksen kassavirta oli vahva ja konsernin rahavarat olivat maaliskuun 2024 lopussa 13,9 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua vuoden 2023 tilinpäätökseen 2,6 miljoonaa euroa.

Työkoneiden järjestelmät ja komponentit -liiketoiminnassa liikevaihto laski 4,4 prosenttia 10,5 miljoonaan euroon edellisvuoden 11,0 miljoonasta eurosta. Lasku johtui retrofit-järjestelmien edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa pienemmistä toimitusmääristä. OEM-asiakassegmentissä päästöjenhallintajärjestelmien toimitukset olivat vertailukautta hieman korkeammalla tasolla ja myös lämpöeristeiden kysyntä säilyi edellisvuoden tasolla.  Sekä päästöjenhallinta- että akkujärjestelmien tuotekehitys- ja pilottiprojektit asiakkaille edistyivät suunnitelmien mukaisesti ja neuvottelut uusista asiakkuuksista ja projekteista ovat edenneet suotuisasti. Lisäksi päätimme laajentaa Tsekin tehdastamme noin 2000 neliömetrillä, mikä varmistaa tuotantokapasiteetin riittävyyden tuleviin tarpeisiin. Laajennuksen on määrä valmistua elokuussa 2025. Katsauskauden päättymisen jälkeen olemme solmineet yhteistyösopimuksen uuden moottorivalmistaja-asiakkaan MAN Enginesin kanssa päästöjenhallintajärjestelmien tuotekehityksestä ja valmistuksesta.

Testausjärjestelmät-liiketoiminnassa on käynnissä ja käynnistymässä useita Proventia EVA (Evaluate, Validate, Approve) -tuoteperheen projekteja, jotka tuloutuvat liikevaihdoksi loppuvuoden 2024 sekä vuoden 2025 aikana. Projektit olivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä vielä alkuvaiheessa eikä merkittävää tuloutettavaa liikevaihtoa kertynyt. Tästä johtuen testausjärjestelmät-liiketoiminnan liikevaihto laski 81,2 prosenttia vertailukaudesta.  Katsauskauden jälkeen olemme saaneet tilauksen uudelta asiakkaalta Proventia EVA Safe:sta, akkujen väärinkäyttötesteihin tarkoitetusta solusta.

Geopoliittiset jännitteet ja yleinen epävarmuus markkinoilla näkyvät varovaisuutena asiakkaidemme toimitusmääräennusteissa. Uusien OEM-tuotteiden siirtyminen sarjatuotantoon loppuvuoden aikana kuitenkin tasapainottaa tilannetta.

Avainluvut

 

* Tunnuslukua ei ole saatavilla ajalta 1-3/2023, koska IFRS-laskelmia ei ole laadittu vertailukaudelle 1-3/2022.

Tulevaisuuden näkymät

Vaikka lyhyen aikavälin markkinanäkymiä kuvastaa varovaisuus, pitkän aikavälin megatrendit ovat Proventian kaikille liiketoiminta-alueille suotuisat.

Vuoden 2024 liikevaihdon arvioidaan kasvavan hieman vuoden 2023 tasosta ja liikevoiton säilyvän vuoden 2023 tasolla. Vuoden 2023 liikevaihto oli 54,3 miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti oli 11,3.

Liite: Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2024 (PDF) 

Lisätietoja:
Jari Lotvonen
CEO, Proventia Group Oyj
puh. 0400 68 4072
jari.lotvonen(at)proventia.comProventia Group on kansainvälisesti toimiva teknologiayhtiö. Yhtiö kehittää ja valmistaa työkoneiden päästöjä vähentäviä ja energiatehokkuutta parantavia järjestelmiä ja -komponentteja sekä modulaarisia testauskeskuksia akkujen ja vetypolttokennojen testaukseen ja tuotekehitykseen. Yhtiön asiakkaita ovat työkone- ja ajoneuvoateollisuuden kärkinimet maailmalta. Proventia huomioi kaikessa toiminnassaan ihmiset, ympäristön ja tulevat sukupolvet – visionaan nollapäästöisyys.

Proventian palveluksessa työskentelee noin 200 alan ammattilaista Suomessa, Tšekissä ja Englannissa. www.proventia.com