Laatu ja vastuullisuus

Laatu

Laatupolitiikka

Proventia on sitoutunut noudattamaan jatkuvan parantamisen periaatetta sisäisten prosessien ja tuotteiden kehittämiseksi. Asiakkaan vaatimusten ymmärtäminen ja Proventian asiantuntemus varmistavat asiakkaan vaatimusten täyttämisen ja asiakastyytyväisyyden. Proventia haluaa olla tunnettu luotettavana toimittajana, joka reagoi asiakkaan tarpeisiin nopeasti ja ennakoivasti. Tuotteiden ja palveluiden laatu on liiketoiminnan olennainen menestystekijä.

ISO-standardit

Proventialla on seuraavat ISO-sertifikaatit:

  • Proventia Oy, Oulunsalo ja Oulu: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
  • Proventia Czech s.r.o.: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

Hyväksyntäsertifikaatti 10548284 (pdf), nykyinen myöntämispäivämäärä 2.10.2023.

 

Vastuullisuus

Vastuullisuuspolitiikka

Proventia on moottori-, työkone- ja ajoneuvoteollisuuden johtava teknologiatoimittaja. Vähennämme haitallisia päästöjä suojellaksemme sekä ihmisten terveyttä että ympäristöä.

Kehitämme tuotteita, jotka auttavat asiakkaitamme parantamaan omien tuotteidensa energiatehokkuutta ja vähentämään niiden haitallisia päästöjä. Tunnistamme ympäristövaikutuksemme, mahdollisuudet ja riskit ja reagoimme niihin ennakoivasti ja ennaltaehkäisevästi. Olemme sitoutuneet vähentämään haitallisia päästöjä omassa toiminnassamme ja arvoketjussamme. Osallistamme toimittajamme ja kumppanimme kestävää kehitystä edistävään työhön. Näin pyrimme vastaamaan ilmastonmuutoksen ja ilmansaasteiden kaltaisiin globaaleihin ympäristöhaasteisiin.

Kunnioitamme ja edistämme ihmisoikeuksia omassa toiminnassamme ja liikesuhteissamme noudattaen kansainvälisiä julistuksia ja sopimuksia kuten YK:n yleismaailmallista ihmisoikeuksien julistusta, Kansainvälisen työjärjestön (ILO:n) perusperiaatteita ja YK:n liike-elämää ja ihmisoikeuksia ohjaavia periaatteita. Kunnioitamme työntekijöidemme oikeuksia sekä edistämme henkilöstömme, asiakkaidemme, kumppaneidemme ja tuotteidemme loppukäyttäjien hyvinvointia ja turvallisuutta koko arvoketjussamme. Haluamme Proventian jatkossakin olevan inspiroiva ja kannustava työpaikka sekä nykyisille että tuleville työntekijöille. Rohkaisemme työntekijöitämme aktiivisesti innovoimaan uusia tuotteita ja ratkaisuja, jotka edistävät sekä ihmisten terveyttä ja ympäristön kestävyyttä.

Vaalimme hyvän hallintotavan kulttuuria ja noudatamme lakeja kaikkialla, missä toimimme. Vastuullisuus, avoimuus, rehellisyys ja luottamus ovat eettisten toimintaohjeidemme ydin ja osa yrityskulttuuriamme. Käymme avointa keskustelua sidosryhmiemme kanssa sekä raportoimme läpinäkyvästi ja luotettavasti työstämme kestävyyden edistämiseksi.

Me proventialaiset olemme ylpeitä maailmanluokan asiantuntemuksestamme ja merkityksellisestä työstämme ilmanlaadun parantamiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.