TA STEGET TILL NÄSTA NIVÅ MED UPPGRADERINGSSYSTEM

 ltää.

Proventia 
NOxBuster

System för avgasrening
FÖRLÄNG MASKINENS LIVSLÄNGD med en enkel uppgradering! Att eftermontera din maskin med ett nytt efterbehandlingsystem för avgaser gör maskinen lika ren som en ny maskin.

Offentliga och privata anbud kräver att underleverantörernas maskiner uppfyller utsläppsstandarderna steg IIIB, IV eller V. Att eftermontera din maskin med ett avancerat efterbehandlingssystem för avgaser är ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att minsk utsläppen för att uppfylla anbudskraven.

Tillförlitliga, robusta och beprövade system

Proventia är en godkänd leverantör av efterbehandlingssystem för avgaser till ledande motor- och maskintillverkare. Proventia har 30 års historia av att leverera tiotusentals eftermonteringssystem för bussar och lastbilar i Storbritannien, Tyskland, Sydkorea, Hongkong, Sverige och Finland.

Funktioner

  • Beprövad funktion i tuffa miljöer
  • Uppgraderingar till steg V-utsläppsnivåer
  • Fungerar med vanlig AdBlue utan extra uppvärmning
  • Modulära system som passar varje fordon
  • Låg yttemperatur
  • Tillverkad enligt högsta kvalitetsstandarder

Downloads

Hur fungerar det?

Proventia NOxBUSTER® innehåller
SCR-teknik (selektiv katalytisk
reduktion) och AdBlue® för att
minska kväveoxider (NOx). Ett
dieselpartikelfilter (DPF) minskar
partiklar (PM), kolväten (HC) och
kolmonoxid (CO).

Fyll i vårt kontaktformulär, vi kommer att hålla kontakt!

Kontakta

För alla tunga maskiner

Proventia NOxBUSTER system för avgasrening passar för alla tunga maskiner. Modulärt system möjliggör enkel och smidig installation.

Gruvbrytning
Byggarbete
Jord- och skogsbruk

Kontakta oss

Hör av dig till oss så berättar vi gärna mer!

Mattias Franzén

Mattias Franzén

Marknadschef, Sverige

mattias [dot] franzen [at] proventia [dot] com
+46 70 550 8237